Nekategorizirano

FURS za učinkovitejše odiranje delavcev migrantov uporablja slovensko (napačno) verzijo Konvencije

Uroš Šinko, delavec migrant, še pred letom ali dvema eden najbolj aktivnih aktivistov Sindikata delavcev migrantov Slovenije, še vedno bije bolj z mlini na veter slovenskega krivosodja. Ugotovil je, da FURS delavce migrante “odira” na osnovi naključno, morda pa celo naklepno v slovenščino napačno prevedene Konvencije med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Čeprav tega dejstva v Ministrstvu za finance (napačno preveden tekst) ne zanikajo, še vedno pri davčenju uporabljajo slovensko različico. 

Kot zaposlen v deželni bolnici, sem vložil pritožbo na FURS glede obdavčevanja dohodkov doseženih v republiki Avstriji. Skliceval sem se na določbo prvega a) odstavka 19. člena konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje.

Ugotovil sem namreč, da se angleško, slovensko in nemško besedilo konvencije razhajajo, kar ugotavlja tudi MF. V primeru razhajanj med besedili je merodajno angleško besedilo.

Kljub dvema odločbama MF, ki potrjujeta moje navedbe, FURS v mojem primeru za leto 2016 ne upošteva utemeljene pritožbe ter jo spet pošlje na drugostopenjski organ, se pravi MF. Naj povem, da imam enako zadevo tudi že na upravnem sodisču, a se upravni spor, ki sva ga sprožila z mojim odvetnikom, ne premakne iz mrtve točke (vpliv politike na neodvisno sodstvo?).

Človek se zares vpraša, kdo je tu nor, sploh pa, kako je mogoče, da se slovenski prevod konvencije razlikuje od angleškega in nemškega. In čeprav sta nemški in angleški prevod jasna, da bolj ne moreta biti, drugostopenjski organ – MF, ne izda dokončne odločbe, ampak ugodi pritožbi ter zadevo vrne na prvostopenjski organ – FURS. Prelaganje odgovornosti ter kupovanje časa, hkrati te pa davčijo se naprej. Moje mišljenje je, da ne gre za napako prevajalcev, ampak za namerno narobe prevedeno besedilo v korist slovenske velepravne države.

Seveda nobena pritožba ne zadrži izvršbe, pa tudi če ima pritožnik prav in že obstaja praksa MF, ki pritožbi ugodi. Lahko bi se pošalili in zahvalili bogu, da v  tej nasi državici na južni(socialisticni) strani Alp nimamo smrtne kazni. Kajti pritožba ne zadrži izvršbe, ker je temu tako bi te lahko ubili in postmortem odločili v tvojo korist, ampak hej, je, kar je.

Uroš Šinko, delavec migrant

Mogoče vam bo všeč