Nekategorizirano

Franci Breznik: Ministrstvo za finance zagovarja neenak položaj delavcev migrantov

Poslanec SDS Franci Breznik je na Vlado Republike Slovenije, ki opravlja tekoče posle naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z vračanjem nezakonito odmerjene in preplačane dohodnine delavcem migrantom.

Spoštovani,

nedavno sem v medijih zasledil, da je Finančna uprava (FURS) do danes vrnila preplačan denar nekaj več kot 100 delavcem migrantom. Torej, nekaj več kot 100 delavcev migrantov je od FURS že prejelo vračilo nezakonito odmerjene in preplačane dohodnine. Odločb za samoprijave, pri kateri so delavci migranti izgubili svoje pravice do uveljavitve olajšav, je bilo izdanih več kot 1000. Preko pooblaščencev Sindikata delavcev migrantov Slovenije je pravno varstvo poiskalo le okoli 300 posameznikov, samo ti so upravičeni do vračila. Mnogi, ki pravnega varstva niso poiskali, saj niso zmogli stroškov sodnega postopka ali so zaupali v pravno državo in pravilno presojo pristojnih uradov, pa ne.

Ob tem velja poudariti, da je Vrhovno sodišče Republike Slovenije julija 2017 odločilo, da je različno obravnavanje davčnih zavezancev, ki so davčno napoved vložili na podlagi samoprijave in zavezancev, ki so davčno napoved oddali v predpisanih rokih, nezakonito ter v nasprotju s temeljnimi načeli davčnega in ustavnega prava. Pooblaščena omenjenega sindikata pojasnjujeta, da se je potrebno zavedati, da je »lahko bila razlika pri enem davčnem zavezancu zaradi napačnega obračunavanja stroškov od 1000 do 3000 evrov, če sta v Avstriji zaposlena dva ali pa so delavci vlagali napoved za več let, je razlika še večja.

Podpredsednica Sindikata delavcev migrantov Slovenije ocenjuje, da se je »država na račun delavcev migrantov neupravičeno obogatila za skoraj 5 milijonov evrov. Grozljivo se mi zdi dejstvo, da so delavci zaupali v poslane izračune, saj so zaupali državnim organom. Zaradi visokih zneskov doplačil dohodnine, ki jih ljudje preprosto niso zmogli plačati, so sledili rubeži, ljudje so prodajali lastne domove, posesti, avtomobile, celo družine so razpadale. Če drugega ne, nas zanima, kam je šel denar, ki je bil zaplenjen neupravičeno in je tako moral pomeniti presežek v državnem proračunu? Se je namenil za skrajšanje čakalnih vrst, sprostitev varčevalnih ukrepov, s katerimi se vlada nekaj mesecev pred volitvami tako zelo hvali? In kakšni so občutki vlade, ko razporeja nakradena sredstva, denar ljudi, ki so ga težko pridelali?«

Ministrstvo za finance vztraja pri stališču, da se denar vrne le tistim, ki so svojo pravico iskali po sodni poti, ostalim pa ne. In to kljub več sestankom na ministrstvu v zvezi z reševanjem omenjene problematike. Menim, da so do vračila preplačane in nezakonito odmerjene dohodnine upravičeni vsi davčni zavezanci, ne pa  zgolj tisti, ki so vložili zahtevke oziroma ustrezno pravno sredstvo oziroma poiskali pravno varstvo.

V zvezi s tem Vlado Republike Slovenije, ki opravlja tekoče posle, sprašujem naslednje:

1. Kaj bodo storili Vlada Republike Slovenije oziroma pristojno ministrstvo in državni organi, da se previsoko odmerjena dohodnina delavcem migrantom vrne vsem, ne zgolj tistim, ki so svojo pravico iskali po sodni poti?

2. Kako Vlada Republike Slovenije ocenjuje stališče Ministrstva za finance, da vrne denar le tistim, ki so svojo pravico iskali po sodni poti, ostalim pa ne?

3.  Ali je v omenjenem primeru spoštovana pravica do enakega obravnavanja, ali je v skladu s temeljnimi načeli ustavnega in davčnega prava?

Mogoče vam bo všeč