Nekategorizirano

Franc Bogovič v Budimpešti: Zdaj je čas, da ustvarimo prve pametne vasi v Evropi

Budimpešta, Bruselj, Ljubljana – Poslanca Evropskega parlamenta Tibor Szanyi (S&D) in Franc Bogovič (SLS/EPP) sta v ponedeljek v mestu Gödöllö na Madžarskem na temo pametnih vasi gostila evropska komisarja Phila Hogana in Tiborja Navracsisa skupaj s številnimi drugimi priznanimi strokovnjaki. Maroš Šefčovič, podpredsednik Evropske komisije (EK) je prek video nagovora posredoval sporočilo o vključevanju energetskih vidikov v konceptu pametnih vasi.

Evropski poslanec Franc Bogovič, ki je aprila letos na Bledu gostil evropsko konferenco na temo pametnih vasi, kjer je bila podpisana posebna deklaracija o pametnih vaseh in predana v roke prisotnih evropskih komisarjev Violete Bulc in Phila Hogana, je dejal: “Zdaj je čas, da žanjemo sadove naših političnih prizadevanj v Evropskem parlamentu in Evropski komisiji ter ustvarimo prve pametne vasi v Evropi. Koncept ima možnost, da znatno preoblikuje podeželska območja in jih znova naredi privlačna s tem, da podeželskemu prebivalstvu ponudi enake priložnosti in storitve kot jih imajo ljudje v mestih. S tem se bo obrnil trend izseljevanja s podeželja, istočasno pa se bodo zmanjšala številna pregosto naseljena mestna območja. Pametne vasi nastajajo v želji po sodelovanju in priložnosti za podjetništvo. Tudi naše zakonodajalske aktivnosti v zadnjih letih vodi duh sodelovanja.«
 
“Podeželska območja se srečujejo z mnogimi izzivi, s katerimi se skozi Evropski parlament soočava skupaj z mojim poslanskim kolegom Francem Bogovičem. Skupna prizadevanja z EK imajo dolgo zgodovino; pilotni projekt, deklaracija Cork 2.0, zagonski dogodek v Bruslju, projekti v sklopu EU akcije za pametne vasi, pripravljalni ukrep Pametna podeželska območja v 21. stoletju in Blejska deklaracija za pametnejšo prihodnost podeželskih območij v EU. Skupaj z vsemi zainteresiranimi deležniki pripravljamo okvir, ne moremo pa zagotoviti enotne rešitve, ki bi ustrezala vsem. Za uspeh potrebujemo predanost na državni in lokalni ravni, ne moremo se naslanjati samo na sredstva EU. Denar ni dovolj, potrebujemo tudi dejanja,« je razložil pobudnik dogodka – evropski poslanec iz Madžarske Tibor Szanyi.
 
Komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan je izrazil: »Pametne vasi so nov koncept, ki ga bomo razvijali v dokumentih za obdobje po letu 2020, ampak ne samo skozi Sklad za razvoj podeželja, ampak tudi skozi druga sredstva, kot je na primer Sklad za regionalni razvoj. Izseljevanje in neravnotežje investicij sta samo dva primera, ki prizadevata podeželje. Koncept pametnih vasi je nov prispevek, o katerem smo govorili že v deklaraciji Cork 2.0. Tu smo, da sledimo in okrepimo pobudi, ki jo s strani parlamenta vodita poslanca Szanyi in Bogovič.«

Se sprašujete, kaj pametna vas dejansko pomeni? Skupina Ecorys, ki je prejela financiranje prek parlamentarnega pilotnega projekta iz leta 2016 na pobudo poslanca Szaniya, in je bila zadolžena za znanstveno oblikovanje definicije pametnih vasi, je te v svojem prvem osnutku lani poleti opredelila kot:
»Pametne vasi so skupnosti na podeželju, ki razvijajo pametne rešitve za reševanje izzivov v njihovem lokalnem okolju. Gradijo na obstoječih lokalnih prednostih in priložnostih za vključitev v proces trajnostnega razvoja na svojih ozemljih. Naslanjajo se na participativni pristop k razvoju in izvajanju svojih strategij za izboljšanje njihovih gospodarskih, socialnih in okolijskih pogojev, zlasti s spodbujanjem inovacij in z uporabo rešitev, ki jih ponujajo digitalne tehnologije. Pametne vasi koristijo sodelovanje in povezovanje z drugimi skupnostmi in deležniki na podeželskih in mestnih območjih. Pričetek in izvajanje strategij pametnih vasi je lahko nadgradnja obstoječih pobud ter se lahko financira iz številnih javnih in zasebnih virov.«
Čeprav ta opredelitev kaže ključne ideje za koncept, je še vedno osnutek, ki bo dokončan v prihodnjih mesecih. Lokalni deležniki, podjetja in uporabniki, ki se ukvarjajo z razvojem podeželja in skupnosti, bodo zagotovo imeli koristi od tega novega in inovativnega koncepta!

Mogoče vam bo všeč