Nekategorizirano

Franc Bogovič: Ukrepi EU komisije za omilitev krize v kmetijstvu gredo v pravo smer, le denarja je premalo!

Bruselj, Koprivnica, 30. april 2020 – Člani Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja v Evropskem parlamentu (AGRI) so na današnji seji odbora opravili razpravo z evropskim komisarjem za kmetijstvo Januszom Wojciechowskim o novih ukrepih za stabilizacijo na trgu najbolj prizadetih kmetijskih sektorjev v EU zaradi pandemije Covid-19. V razpravi, v kateri je sodeloval tudi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), je bilo slišati tako podporo že sprejetim ukrepom kot tudi veliko kritik na nove predloge Evropske komisije, predvsem kar se tiče višine sredstev namenjenih za financiranje pomoči.

Bogovič je v razpravi opozoril tudi na ključno vlogo turizma pri ohranjanju številnih kmetijskih panog, prizadetih zaradi pandemije Covid-19. Njegov celoten nagovor in vprašanje komisarju se nahaja v nadaljevanju.

“Turizem je eden izmed najbolj prizadetih gospodarskih sektorjev zaradi pandemije Covid-19. Gre za enega najpomembnejših gospodarskih sektorjev v več državah članicah EU, saj v številnih državah predstavlja med 10 do 20% njihovega BDP. Na turizem so vezane številne verige preskrbe s hrano. Nekateri kmetijski sektorji, na primer pridelava vina ali turizem na kmetijah, so življenjsko odvisni od turistov. Tudi živilski proizvodi v okviru shem EU za kakovost so pomemben promotor kulture in lokalne proizvodnje, saj privabljajo milijone turistov na podeželska območja EU. Vse to se je nenadoma ustavilo, kar je ogrozilo dohodke več deset tisoč kmetov. Spoštovani komisar, pozivam vas, da ste glas kmetov EU, ko bo Komisija pripravljala ukrepe za evropski turistični sektor EU. Ali bo Komisija pri pripravi strategije za oživitev potovanj in turizma posebno pozornost namenila tudi najbolj prizadetim kmetijskim sektorjem?”, je izpostavil in komisarja za kmetijstvo vprašal Bogovič, ki deli mnenje s številnimi poslanskimi kolegi, da so predstavljeni ukrepi za stabilizacijo na trgih sadja, zelenjave in vinarstva ter mleka in mlečnih izdelkov, kot je npr. možnost zasebnega skladiščenja presežkov proizvodnje s strani kmetov ali večja fleksibilnost pri izvajanju operativnih programov za organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave, korak v pravo smer, a finančno zelo podhranjen. 


“Verjamem, da Komisija in pristojni komisar Wojciechowski delata vse, kar je v njihovi moči, da pride pomoč prizadetim kmetom čimprej in da bo ta pomoč učinkovita. Zavedam se tudi omejitev v evropskem proračunu, kjer je višina razpoložljivih sredstev omejena, poleg tega je, zaradi bližajočega se zaključka finančne perspektive 2014-2020, manevrskega prostora za prerazporeditev sredstev znotraj proračuna za SKP bistveno premalo za celovito pomoč. A bojim se, da predlaganih 80 milijonov EUR, kolikor je trenutno vreden predlagani paket ukrepov za stabilizacijo trga, ne zadostuje niti za sanacijo trgov v eni srednje veliki državi članici, kaj šele za celotno EU. Določene kmetijske ukrepe bodo sicer lahko financirale same države članice iz naslova državnih pomoči, kar pa lahko vodi v neenakopraven položaj med evropskimi kmeti. Zato je v trenutni situaciji nujna aktivacija dobrih 400 milijonov EUR vredne krizne rezerve SKP za pomoč najranljivejšim kmetijskim sektorjem, pri čemer imajo glavno besedo kmetijski ministri EU. Upam, da do tega pride čim prej, četudi za ceno zmanjšanja sredstev ovojnice za neposredna plačila, od koder se sicer črpajo sredstva za krizno rezervo,” je ob robu seje odbora AGRI še dodal Bogovič. 

Predlagani paket ukrepov za stabilizacijo kmetijskih trgov bo Komisija predvidoma sprejela v prihodnjem tednu, Evropski parlament pa nato lahko vloži ugovor, s katerim zavrne izvršilne in delegirane uredbe, ki vsebujejo nabor predlaganih ukrepov.

Mogoče vam bo všeč