Nekategorizirano

Franc Bogovič: Storili smo velik korak pri krepitvi položaja kmeta v verigah preskrbe s hrano

Strasbourg, 12. marec 2019 – Evropski parlament je danes še formalno potrdil decembra lani sklenjeni dogovor med pogajalci držav članic EU in Evropskega parlamenta glede  direktive o nedovoljenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano, s čemer se to področje, po letih pozivov k tovrstni zakonodaji s strani politične skupine EPP in dolgotrajnih pogajanjih o samem predlogu direktive, končno ureja na ravni celotne Evropske unije (EU). Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je v svojem govoru na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta izrazil veliko zadovoljstvo nad sprejetjem direktive, ki bo kmetom dejansko omogočila izboljšanje položaja v verigi preskrbe s hrano.
»Z veseljem sem podprl doseženi dogovor o direktivi o nedovoljenih trgovinskih praksah, ki predstavlja podlago za uveljavitev direktive. V Evropskem parlamentu smo že dobri dve leti nazaj sprejeli nezakonodajno resolucijo o boju proti nepoštenim trgovinskim praksam v verigi preskrbe s hrano, v kateri smo jasno opredelili, da je to področje treba urediti z zakonodajo na ravni EU, saj številni ukrepi, ki jih uvajajo države in večinoma temeljijo na prostovoljni osnovi, ne prinašajo želenih rezultatov. Politična skupina EPP je bila najglasnejša v svojih pozivih k ureditvi tega področja, posebej bi izpostavil irsko kolegico in prvo podpredsednico EP Mairead McGuinness, ki tudi v postopku sprejemanja direktive v EP ni popuščala pod pritiski trgovinskega lobija, ki je direktivi od vsega začetka močno nasprotoval. S sprejetjem te direktive, ki jo bodo morale države članice EU v roku dveh let prenesti v nacionalno zakonodajo, državam dajemo jasne usmeritve glede identificiranja nepoštenih praks in ukrepanja zoper njih. Takšna ureditev je na dolgi rok tudi najustreznejši način za uravnoteženje verig za preskrbo s hrano,« je uvodoma pojasnil Bogovič in dodal, da je koncentracija moči s strani večjih dobaviteljev in trgovcev, ki izkoriščajo svoj položaj in pogajalsko moč na trgu, ušla izpod nadzora.
 
»Posledice tega najbolj čutijo kmetje, ki ob povečanih dobičkih prej omenjenih dobivajo manj za svoje delo, zaradi česar številni od njih tudi prenehajo s kmetovanjem. Ukrepanje je zato nujno! Številne prakse teh »močnejših členov« v verigi so za kmete škodljive, velikokrat tudi pogubne. Ta direktiva bo torej kmetom omogočila sprožitev zaupne pritožbe, če bodo ocenili, da so žrtve nepoštenih praks s strani odjemalcev svojih pridelkov. To pomeni bolj trajnostne verige preskrbe s hrano, pravičnejšo razporeditev zaslužka med vse sodelujoče v verigi in – kar je najpomembneje – krepitev položaja kmeta v omenjenih verigi,« zaključuje Bogovič.
 
Direktiva o nedovoljenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano vsebuje naslednje ključne rešitve:Direktiva razlikuje med dvema vrstama trgovinskih praks – nepoštenimi in »sprejemljivimi«, o katerih se stranke jasno dogovorijo in postanejo nepoštene, če se uporabljajo brez dogovora.
 Nepoštene trgovinske prakse, ki so prepovedane, vključujejo:pozno plačilo kupcev za pokvarljive živilske proizvode – več kot 30 koledarskih dni,
kratki odpovedni rok za pokvarljive živilske proizvode,
enostransko in retroaktivno spreminjanje pogojev pogodbe o dobavi,
plačilo dobavitelja za izgubo živilskih izdelkov v prostorih kupca, ki jih ni povzročila malomarnost ali napaka dobavitelja.
 Trgovinske prakse, ki so prepovedane, v kolikor se stranki o njih jasno in nedvoumno ne dogovorita v pogodbi:vrnitev neprodanih prehrambnih izdelkov dobavitelju,
zaračunavanje dobavitelju za skladiščenje in razstavljanje izdelkov s strani kupca,
zaračunavanje dobavitelju za promocijo izdelkov, ki jih prodaja kupec,
zaračunavanje dobavitelju za trženje izdelkov s strani kupca.

VIDEO  – Izjava evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) ob sprejetju direktive o nedovoljenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano

Mogoče vam bo všeč