Evropa

Franc Bogovič: EU Sklad za regionalni razvoj mora spodbujati gradnjo širokopasovnih povezav na podeželju

Bruselj, 9. julij 2020 – Evropski poslanec Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu Franc Bogovič (SLS/EPP) je sodeloval v virtualni konferenci »Zapiranje digitalne vrzeli med mestom in podeželjem – Primer za Pametne vasi«, ki ga je organizirala medijska mreža EURACTIV. Poleg Bogoviča, ki je v razpravi sodeloval s poudarkom na konceptu Pametnih vasi, so na njej sodelovali tudi evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Janusz Wojciechowski, vodja oddelka za projekte digitalne infrastrukture Evropske investicijske banke (EIB) Harald Gruber in glavni predstavnik Huawei pri evropskih institucijah Abraham Liu.

»Covid-19 kriza nam je pokazala, kako pomembno je zgraditi in vzpostaviti širokopasovne povezave na podeželju, zlasti če hočemo imeti    odporno, digitalno in zeleno Evropo, kar je tudi naš cilj,« je Bogovič izpostavil na konferenci ter poudaril, da je to pogoj, če hočemo imeti oziroma ohraniti evropsko podeželje poseljeno. To je po njegovem prepričanju tudi zelo pomembna lekcija iz krize pandemije Covid-19. Danes je v EU 80 milijonov prebivalcev brez kakovostne širokopasovne povezave, v mestih je pokritost več kot 80 %, na evropskem podeželju pa je 47 % ljudi brez  kakovostne internetne povezave.

»V času Covid-19 krize sem zelo podrobno spremljal situacijo na področju uporabe informacijskih tehnologij na podeželju. O tem sem se pogovarjal z mnogimi profesorji in študenti ter dijaki in učenci. Povedali so, da so se zaradi Covid-19 krize v dveh mesecih naučili uporabe tehnologij v takšnem obsegu, kot bi se tega naučili v pet letnem šolskem obdobju v običajnem izobraževalnem sistemu. To je bila torej potreba, nujna in izvedljiva za prilagoditev na trenutno izredno situacijo. Vendar so se pokazali tudi problemi, in sicer je bil največji problem dostop do internetnih povezav, zatem ponekod dostop do kakovostnih digitalnih naprav, šele na tretjem mestu pa je bilo pomanjkanje digitalnih veščin, ki so se jih mladi sicer hitro naučili,« je ponazoril Bogovič.

»V kolikor bi imeli vzpostavljeno osnovno digitalno infrastrukturo,« je Bogovič optimističen: »bi ljudje na različnih ravneh zelo hitro izboljšali in nadgradili svoje digitalne veščine.«. Je pa po njegovem nujno, da se v evropskem Skladu za regionalni razvoj in v drugih EU skladih  zagotovijo sredstva za gradnjo in razvoj digitalne infrastrukture na podeželskih območjih. Slednje bo tako spodbuda kot obveznost za države članice, da bodo širokopasovne povezave na podeželju tudi gradile.

Čim širša dostopnost širokih povezav na podeželju je po Bogovičem mnenju nujna za razvoj podeželja v smeri Pametnih vasi, za katere se zavzema že od prejšnjega mandata Evropskega parlamenta, v sedanjem pa nadaljuje z delom na tem področju. Da so Pametne vasi koncept prihodnosti za Evropo in Slovenijo, mu je potrdila tudi kriza z novim koronavirusom, saj se je izkazalo, da so ljudje to krizo in socialno distanciranje veliko lažje preživljali na podeželju, kot pa v strnjenih mestih in naseljih. Pandemija je pokazala, da je podeželje, z zeleno okolico, čistim zrakom, gozdovi, vrtom ob domu, boljše okolje za bivanje, kot mesta, v kolikor ima kakovostno infrastrukturo, vključno s kakovostno širokopasovno povezavo, ki omogoča ustvarjanje delovnih mest v kmetijstvu, gozdarstvu, podjetništvu in obrti ter turizmu, hkrati pa omogoča tudi delo na daljavo, e-učenje, spletno nakupovanje, itd.

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa