Gospodarstvoizobraževanjeosveščanje potrošnikovSlovenijaŽivljenje

Financiranje energijske prenove doma – kako “zelena” so posojila bank?

Bančna posojila so poleg Eko sklada ena od možnosti financiranja tovrstnih naložb, zato smo pri ponudnikih preverili, kako v praksi vedno bolj “zelena” merila spreminjajo njihove poslovne prakse na področju financiranja naložb potrošnikov, ki želijo izboljšati energijsko učinkovitost svojih domov.

Da so izboljšave za boljšo energijsko učinkovitost naših domov pomembne, ni več dvoma. Ne samo da to pomembno pozitivno vpliva na okolje in kakovost bivanja, s prenovo je mogoče doseči tudi znaten prihranek pri mesečnih računih za rabo energije.

Tovrstni projekti pa niso poceni. Izvedba večjih posegov v energijsko prenovo (izboljšana toplotna zaščita, zamenjava kurilne naprave ipd.) je precejšen finančni zalogaj, ki ga ni mogoče vedno financirati izključno z lastnimi prihranki, zato so možnosti ugodnega financiranja ključnega pomena, da se potrošniki lažje spopadejo z visokimi stroški.

Finančne spodbude Eko sklada

Ko govorimo o finančnih spodbudah, nikakor ne moremo mimo Slovenskega okoljskega javnega sklada (Eko sklad), ki že leta podeljuje nepovratna sredstva za okoljske projekte občanov, tudi za večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih objektov.

Višine spodbud so odvisne od vrste energijske sanacije, poleg subvencij pa Eko sklad potrošnikom omogoča tudi financiranje z ugodnim posojilom do 10 let, ki ga je mogoče skleniti v njihovi pogodbeni banki (Intesa Sanpaolo).

Obrestna mera zanj bo ne glede na izbrano ročnost 3M euribor + 1,3 %.

kako zelena so posojila bank-3

Informativni izračun posojila Eko sklada v višini 10.000 EUR na 60 mesecev

  • Začetna mesečna anuiteta: 172,23 EUR
  • Obrestna mera: 3M euribor + 1,3 %
  • Efektivna obrestna mera (EOM): 3,23 %

Če torej načrtujete večjo energijsko prenovo vašega stanovanja ali hiše z najemom posojila, se je najprej vsekakor priporočljivo pozanimati o možnostih in pogojih financiranja Eko sklada.

Podrobnejše informacije o aktualnih razpisih, subvencijah in posojilih najdete na spletni strani ekosklad.si.

Zelena posojila – prej izjema kot pravilo

Kljub pozitivnemu vplivu, ki ga imajo zelene naložbe potrošnikov na okolje, pa je ta vidik deležen presenetljivo majhne pozornosti bančnega sektorja.

Večina vprašanih ponudnikov je namreč odgovorila, da posebnih posojil za tovrstne naložbe ne ponuja – potrošnik, ki potrebuje sredstva za energijsko prenovo doma, lahko za ta namen pri njih najame običajen potrošniški ali stanovanjski kredit, kar praviloma pomeni tudi plačilo običajne cene za posojilo.

Med vsemi bankami in hranilnicami jih le pet ponuja namenska posojila za zelene naložbepotrošnikov. Od drugih posojil na trgu se razlikujejo predvsem po namenu, za katerega so dana, vsem pa je skupno, da so nekoliko cenejša od običajnih posojil.

V nadaljevanju predstavljamo aktualno ponudbo (avgust 2021) za komitente bank in hranilnic.

BKS Bank AG

V BKS Bank AG je potrošnikom za financiranje okolju prijaznih rešitev s področja gradnje in bivanja (gradnja in nakup nizkoenergijske in pasivne stavbe, toplotna izolacija zunanjega ovoja stanovanjskega objekta, nakup in vgradnja toplotne črpalke, solarnega ogrevalnega sistema itd.) na voljo BKS Zeleni stanovanjski kredit s fiksno obrestno mero do 10 let in s spremenljivo ali kombinirano obrestno mero do 20 let.

Informativni izračun posojila v višini 10.000 evrov na 60 mesecev

kako zelena so posojila bank-BKS

Delavska hranilnica

V Delavski hranilnici ponujajo Eko kredit s spremenljivo obrestno mero z ročnostjo do 84 mesecev, ki ga lahko potrošnik pridobi na podlagi računa ali predračuna, za točno določen namen s področja ekologije in ohranjanja okolja, tudi za nakup čistilne naprave, sončne elektrarne, toplotne črpalke in IR-panelov.

Informativni izračun posojila v višini 10.000 evrov na 60 mesecev

kako zelena so posojila bank-Delavska hranilnica

Deželna banka Slovenije

Deželna banka Slovenije omogoča najem Eko kredita s spremenljivo obrestno mero do 10 let, ki je namenjen financiranju zelenih naložb, med drugim vgradnji učinkovitih sistemov prezračevanja, pridobivanju električne energije iz obnovljivih virov, vgradnji kotla na lesno biomaso, učinkovite toplotne črpalke in gradnji oziroma nakupu nizkoenergijske ali pasivne stanovanjske stavbe.

Informativni izračun posojila v višini 10.000evrov na 60 mesecev

kako zelena so posojila bank-Dezelna banka

NLB

V NLB so oblikovali posebno ponudbo namenskega stanovanjskega posojila za financiranje nakupa ali gradnje pasivne hiše (NLB Zeleni stanovanjski kredit), ki mora ustrezati standardom pasivne gradnje (zrakotesnost, majhna toplotna prevodnost ipd.).

Potrošniki lahko izbirajo med spremenljivo in fiksno obrestno mero, ki velja tudi v primeru financiranja nakupa toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijskega hranilnika v Merkurju.

Informativni izračun posojila v višini 10.000 na 60 mesecev

kako zelena so posojila bank-NLB

Sparkasse

Sparkasse s ponudbo Zelenega kredita s spremenljivo ali fiksno obrestno mero spodbuja gradnjo pasivnih hiš in energijsko obnovo, posebne pogoje nudijo tudi za nakup hiše, katere gradnjo je izvedel član Konzorcija pasivna hiša. Financiranje vključuje nakup sončnih kolektorjev, toplotne črpalke, prezračevalnega sistema z rekuperacijo, menjavo stavbnega pohištva in stavbnega ovoja oz. izolacije objekta.

Informativni izračun posojila v višini 10.000 evrov na 60 mesecev

kako zelena so posojila bank-Sparkasse

Zelena je več kot barva

Zelenasimbolizira naravo in skrb za okolje, zato je pomembno, da jo tudi bančne institucije, ki so tradicionalno osrednji igralec v finančnem sistemu, vključijo v ponudbo financiranja za potrošnike, ki želijo izboljšati energijsko učinkovitost svojih domov. Na ta način bodo dokazale svojo družbeno odgovornost in zavezanost k ohranjanju okolja.

Takšen pristop je žal še vedno prej izjema kot pravilo, saj le redke banke in hranilnice v ta namen ponujajo ugodnejša, namenska posojila.

Vsekakor bi glede na razsežnost okoljskih izzivov in naraščajoče zahteve po tovrstnih produktih pričakovali več ponudnikov z dobro oblikovanimi in ugodnimi zelenimi posojili, s katerimi bi spodbujali tovrstne naložbe potrošnikov, zato bomo njihovo ponudbo skrbno spremljali še naprej in potrošnike redno informirali o tem, kako podnebne teme vključujejo v ponudbo financiranja.

pravni nasveti potrosnikom v casu koranavirusa odgovor

Zelena barva je povezana s skrbjo za okolje, zato je pomembno, da jo tudi bančne institucije, ki so tradicionalno osrednji igralec v finančnem sistemu, vključijo v ponudbo financiranja za potrošnike.

Avtor: Marko Tretnjak

 

vir: https://www.zps.si/osebne-finance-sp-1406526635/krediti/11057-financiranje-energijske-prenove-doma-kako-zelena-so-posojila-bank

 

Mogoče vam bo všeč