Nekategorizirano

Evropski dan zaščite otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo

Danes obeležujemo Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, katerega je Svet Evrope, na pobudo Slovenije, razglasil 18. novembra 2017. Ob tej priložnosti je ministrica mag. Lilijana Kozlovič spregovorila o spolni zlorabi otrok, ter rešitvah, ki jih pripravljamo na Ministrstvu za pravosodje.

Spolne zlorabe predstavljajo najhujšo obliko kršenja otrokovih pravic, obenem pa je spolno nasilje tudi najbolj tabuizirana oblika nasilja, saj se najpogosteje odvija v otroku domačem okolju. Dom in družina bi morala biti za vse otroke varno zavetje; sodeč po podatkih različnih raziskav, ki so pokazale, da je vsak peti otrok žrtev ene izmed oblik spolnega nasilja, to za marsikaterega otroka ne drži – žrtve večinoma zlorabijo njihovi domači, ki naj bi jih imeli najbolj radi. Otroci pa se zaradi groženj storilca, sramu, krivde ali strahu bojijo spregovoriti o stvareh, ki se jim dogajajo, je še dodala. Otroku moramo dati vedeti, da ni sam kriv za zlorabo, ki se mu je zgodila, pri odpravljanju posledic pa smo mu dožni ponuditi pomoč. Treba se je namreč zavedati, da otroke – žrtve spolnega nasilja – posledice spremljajo skozi vse življenje, saj spolna zloraba povzroča neizbrisne travme, ter predstavlja grob poseg v človekovo bit.

Ministrstvo za pravosodje je s projektom Hiša za otroke (Barnahus) aktivno pristopilo k ureditvi področja  zaščite otrok, žrtev spolnih zlorab. Glavni namen projekta, pri katerem  sodelujemo s številnimi mednarodnimi partnerji, strokovnjaki, predvsem pa s Svetom Evrope in Evropsko komisijo,  je usklajevanje sočasnih kazenskih preiskovalnih postopkov za zaščito otroka in podpora otrokom, ki so žrtve ali priče nasilja, v otroku prijaznem in varnem okolju. Po prijavi spolne zlorabe in drugih kaznivih dejanj bo v hiši potekal pogovor z otrokom, ki ga bo vodil ustrezno usposobljen preiskovalec. Otroku tako ne bo treba večkrat govoriti o spolni zlorabi, hkrati pa bo pogovor potekal v njemu prijaznem okolju, ne pa na sodišču. Na tak način želimo preprečiti ponovno viktimizacijo otroka, žrtve spolne zlorabe.

Med glavne cilje Hiše za otroke pa spada tudi povečanje ozaveščenosti strokovnjakov in širše javnosti o pojavu spolne zlorabe otrok v Sloveniji. Za uspešen boj proti spolnim zlorabam se moramo truditi vsi, tematike ne smemo tabuizirati, temveč se moramo o njej odkrito pogovarjat

Mogoče vam bo všeč