Nekategorizirano

EU: Kohezijska politika in krožno gospodarstvo

Odbor za Regionalni razvoj je danes na jutranji seji potrdil iniciativno poročilo Kohezijska politika in krožno gospodarstvo, ki ga sedaj čaka še končna obravnava na plenarnem zasedanju v Strasbourgu. Poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič (EPP/SLS) je v minulih mesecih kot poročevalec v senci za največjo poslansko skupino Evropske ljudske stranke aktivno sodeloval pri usklajevanju poročila na temo povezovanja evropskih razvojnih politik in krožnega gospodarstva. Na poročilo, ki ga je kot glavni poročevalec usklajeval poslanec Zelenih Davor Škrlec, je bilo vloženih več kot 130 predlogov sprememb, tekom pogajanj pa so poročevalci političnih skupin pripravili tudi 20 kompromisnih amandmajev.

»Gre za precej pomembno poročilo, ki bo zelo jasno nakazalo pristojnim v Evropski komisiji, da se morajo tudi obstoječe evropske politike prilagoditi trendom, ki jih narekuje krožno gospodarstvo. Vemo, da so se začela intenzivna pogajanja za večletni finančni načrt za obdobje po letu 2020, in vsekakor moramo zagotoviti, da bo krožna ekonomija v njem dobila svoje mesto,« je prepričan Bogovič.

Krožno gospodarstvo je sicer že splošno sprejeti koncept, podprt s strani EU, ki usmerja v ponovno uporabo, popravilo in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov kar posledično vodi v zmanjšanje porabe surovin in količine odpadkov.

»Tako smo v poročilu predvsem izpostavili pomembnost biogospodarstva in uporabe obnovljivih virov, pod katero lahko štejemo tudi učinkovitejše ravnanje z odpadki, več transparentnosti in boljši nadzor nad materiali v proizvodni verigi, kar pomeni tudi lažjo reciklažo končnih izdelkov,« pojasnjuje Bogovič, ki vidi to tudi kot dobro zasnovo za razvoj podeželskih območjih, kajti večina delovnih mest, ki nastaja z novimi krožnimi koncepti nastaja zunaj urbanih središč. 

Predvsem pa s povezovanjem različnih skladov EU želimo omogočiti tudi nacionalnim vladam, regijam in celo lokalnim skupnostim, da se aktivneje vključijo v pridobivanje sredstev za okoljske in komunalne investicije. Poročilo tudi spodbuja države, da na podlagi skupnih evropskih smernic same sprejmejo nacionalne strategije, v katerih se jasno zavežejo k uveljavitvi dobrih praks s področja krožnega gospodarstva in na ta način naredijo korak dlje k ohranitvi okolja.

Poročilo bo poslano Evropski komisiji in Evropskemu svetu, poslanci pa pričakujejo, da bosta napotke upoštevala pri pripravi prihodnjih zakonodajnih predlogov s področja evropskih politik in krožnega gospodarstva.

 

Mogoče vam bo všeč