Gospodarski ministri iz EU v Franciji(foto MGRT)
EvropaGospodarstvoSlovenija

EU-Francija: »Gospodarski minister Počivalšek v Franciji o krepitvi gospodarskega sodelovanja in zmanjšanju strateške odvisnosti EU od tretjih držav«

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se včeraj in danes mudi na delovnem obisku v Franciji. Srečal se je s francoskim ministrom Franckom Riesterjem, s katerim sta se zavzela za krepitev gospodarskega sodelovanja. Danes pa se minister Počivalšek udeležuje neformalnega zasedanja evropskih gospodarskih ministrov, ki razpravljajo o načinih zmanjšanja strateške odvisnosti EU od tretjih držav, kar pomembno hromi gospodarsko dejavnost v nekaterih industrijah.

Na neformalnem zasedanju ministrov za gospodarstvo v francoskem Lensu so ministri govorili o zmanjšanju strateške odvisnosti Evropske unije, o potrebnih ukrepih in področjih, kjer je potrebno še posebej pospešiti neodvisnost od tretjih držav.

Minister Počivalšek je v svojem nastopu med področji, kjer je potrebno prioritetno zmanjšati odvisnost, izpostavil tista, ki so povezana z zelenim in digitalnim okrevanjem in energetsko intenzivnimi industrijami. To so npr. sektorji polprevodnikov, surovin in vodika. »Ukrepati moramo hitro in usklajeno. Gospodarstvo in podjetja so pripravljena zmanjšati strateško odvisnost z novimi investicijami in modelom krožnega gospodarstva,« je dejal Počivalšek in poudaril potrebno pomoč na tej poti: »Podjetjem moramo pri tem pomagati z zmanjšanjem administrativnih ovir in ustreznimi državnimi pomočmi. Podpreti jih moramo tudi pri vzpostavljanju novih proizvodnih obratov v EU.«

Minister Počivalšek je podprl čimprejšnje sprejetje akta o čipih, »saj so polprevodniki ključni za veliko število industrij, še posebej avtomobilsko, ki se trenutno sooča s hudim pomanjkanjem polprevodnikov.« Minister je zato pozval k usklajenemu pristopu do raziskav in inovacij na tem področju s ciljem podvojitve proizvodnje teh pomembnih polproizvodov v EU. Obenem pa je izpostavil tudi pomen preprečevanja zlorab tehnologije, ustrezne zaščite kritične infrastrukture, zagotavljanje integritete dobavnih verig in pravične konkurence na notranjem trgu ter vloge EU na področju določanja standardov.

Evropska komisija je v okviru posodobljene evropske industrijske strategije lani predstavila podrobno analizo strateških odvisnosti EU. Opredelila je seznam 137 izdelkov v občutljivih ekosistemih, za katere je ranljiva EU. Ti izdelki se nanašajo zlasti za zdravstveni sektor, energetsko intenzivne industrije, na nekatere kritične surovine in tehnološke izdelke v središču dvojnega zelenega in digitalnega prehoda. 52 % teh izdelkov v vrednosti je uvoženih iz Kitajske. 34 od teh izdelkov je opredeljenih kot posebej ranljivih zaradi njihovega nizkega potenciala za diverzifikacijo-razpršitve  ponudbe ali zamenjavo. Evropska komisija je pripravila tudi poglobljeno analizo za šest sektorjev: surovine, baterije, aktivne farmacevtske sestavine, vodik, polprevodniki in oblak in zanje že pripravila vrsto konkretnih ukrepov.

Popoldne so ministri izmenjali mnenja še o krožnem gospodarstvu in novih proizvodnih procesih, s katerimi bi lahko zmanjšali strateško odvisnost EU. Minister Zdravko Počivalšek je izpostavil, da bi morala »EU več investirati v nove tehnologije na področju povečanja kapacitet recikliranja surovin in odpraviti pravne ovire pri definiciji odpadkov in sekundarnih materialov. Poleg tega pa tudi vzpostaviti učinkovit trg sekundarnih materialov.« Poleg tega je dal tudi pobudo, da bi Evropska komisija predlagala ustrezna davčna priporočila za zmanjšanje stroškov recikliranja surovih materialov.

Razvoj krožnega gospodarstva ima velik potencial za zmanjšanje odvisnosti EU. Krožno gospodarstvo je gospodarstvo surovin. V EU se le 12 % sekundarnih materialov in virov ponovno uporabi v EU. Mnogi izdelki se ne popravljajo, ponovno uporabljajo ali reciklirajo. Komisija ocenjuje, da bi se lahko do leta 2030 z obratom tega trenda ustvarilo 700.000 neto delovnih mest v EU. Razvoj evropskih verig recikliranja, izboljšanje tehnologij predelave in povečanje deleža surovin, ki se reciklirajo, pa bi lahko prispevali k odpornosti evropskih zalog.

 

Bilateralno srečanje s francoskim delegiranim ministrom za zunanjo trgovino in gospodarstvo. Potrebna okrepitev na investicijskem področju.

Slovenski in Francoski minister za gospodarstvo

Včeraj se je minister Počivalšek srečal tudi s francoskim t.i. delegiranim ministrom za zunanjo trgovino in gospodarstvo Franckom Riesterjem, s katerim sta se pogovarjala o bilateralnem gospodarskem sodelovanju, priložnostih za investicije ter pospešitev turizma. Minister Počivalšek je po srečanju izpostavil, da bo »treba povečati trgovinsko menjavo in okrepiti sodelovanje na investicijskem področju. Izvoz je namreč gonilo gospodarstva, možnosti pa vidim tudi v sodelovanju pri privatizaciji državnega premoženja.«

Minister Počivalšek je ob tej priložnosti izpostavil pomen in razvitost avtomobilske industrije v Sloveniji in v tem okviru podjetje Revoz, katere sedež je v Franciji. Poudaril je, da je bila slovenska država do sedaj odgovoren in zanesljiv partner podjetju Revoz ter izrazil podporo tudi dolgoročnemu prihodnjemu delovanju podjetja v Novem mestu.

Trgovinska menjava med Slovenijo in Francijo je znašala 3,1 milijarde evrov v 2020, kar je 13 odstotkov manj kot predhodno leto zaradi pandemije covid-19. Francija predstavlja za Slovenijo 6. najpomembnejšo trgovinsko partnerico. Slovenske naložbe v Franciji so lani znašale 15 milijonov evrov ter naložbe francoskih podjetij v Sloveniji slabih 88 milijonov evrov. Priložnosti poglobitve sodelovanja vidi minister Počivalšek še posebej na področju raziskovalne dejavnosti, novih zelenih tehnologij, e-mobilnosti, energije in vesolja. Do leta 2019 pred pandemijo je število francoskih turistov v Sloveniji rastlo, kar je Francijo uvrstilo na 10. mesto po številu nočitev francoskih turistov. Po okrevanju po pandemiji je lani Slovenijo obiskalo dobrih 87.000 turistov, kar je 145 % več turistov kot leta 2020.

 

Možnosti za izboljšavo  so,  le pravilno naravnanost in ohranjanje smeri tega sodelovanja za dalj časa je treba  ohraniti. To bi si morala želeti vsakokratna vlada in ne samo trenutna.

 

vtc

Vir in foto: MGRT&MY

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa