Gospodarstvoizobraževanjepredsedovanje Svetu EU - SLO 2021Slovenija

Drugo srečanje ministrov in ministric za zaposlovanje in socialne zadeve EU in Zahodnega Balkana

Zahodni Balkan bo ob podpori Evropske unije povečal vključevanje mladih v trg dela.

Na srečanju s kolegi in kolegicami iz EU na Brdu pri Kranju v Sloveniji (dne 8.7.2021) so se predstavniki Zahodnega Balkana zavezali k postopnemu vzpostavljanju, izvajanju in izboljševanju Jamstvene sheme za mlade.

Brezposelnost mladih je težava tako v EU kot na Zahodnem Balkanu, zato si moramo še naprej prizadevati za učinkovite politične ukrepe, da mladim pomagamo pri vstopu na trg dela. Veseli me, da so se predstavniki Zahodnega Balkana zavezali k vzpostavitvi in izvajanju Jamstvene sheme za mlade na podlagi modela EU. Mladi od nas pričakujejo rešitve in ne smemo jih razočarati. Našim partnerjem z Zahodnega Balkana želimo veliko uspeha pri tem.

Nicolas Schmit, evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice

Jamstvo za mlade se je izkazalo za učinkovito orodje za spodbujanje vključevanja mladih v trg dela v Evropski uniji. V Sloveniji ga učinkovito izvajamo že od leta 2014. Vzpostavljeni režim izvajanja prinaša dobre rezultate, zlasti doseganje deleža mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, ki je pod povprečjem EU. Podpora evropskega socialnega sklada je ključna za doseganje rezultatov in EU je pripravljena zagotoviti podporo Zahodnemu Balkanu preko instrumenta za predpristopno pomoč.

Janez Cigler Kralj, slovenski minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Srečanje je potekalo pod okriljem slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije in je bilo organizirano v sodelovanju z Evropsko komisijo. Ministri, ministrice in drugi predstavniki so razpravljali o zaposlovanju mladih, ki je skupen izziv za EU-27 in Zahodni Balkan. Mlade po vsej Evropi je močno prizadela kriza zaradi covida-19, ki je znatno posegla v njihovo vključevanje v trg dela, kot tudi v njihove načrte izobraževanja in usposabljanja. Udeleženci so izmenjali poglede na strukturne izzive, s katerimi se soočajo mladi na trgu dela, predvsem z vidika zelenega in digitalnega prehoda.

Za spopadanje s temi izzivi so se ministri, ministrice in drugi predstavniki dogovorili, da je izredno pomembno tesno sodelovanje EU in Zahodnega Balkana. Glede prednostnih odzivov, ki bi pomagali spodbujati zaposlovanje mladih, so se strinjali, da evropski steber socialnih pravic zagotavlja vodilna načela za ukrepanje, zlasti da imajo mladi pravico do nadaljnjega izobraževanja, vajeništva, pripravništva ali ponudbe za zaposlitev v štirih mesecih od dne, ko postanejo brezposelni ali se prenehajo izobraževati. Jamstvena shema za mlade EU se je izkazala kot učinkovita za reševanje brezposelnosti in nedejavnosti mladih.

V tem okviru so ministri in partnerji z Zahodnega Balkana, odgovorni za zaposlovanje podprli Deklaracijo o zagotavljanju trajnostnega vključevanja mladih na trg dela s konkretnimi ukrepi za postopno vzpostavitev, izvajanje in izboljšanje Jamstvene sheme za mlade. Izvajanje sheme zahteva dodelitev državnih sredstev, Evropska unija pa bo finančno podprla uvedbo pobude kot vodilne v okviru Ekonomskega in naložbenega načrta za Zahodni Balkan.

vir: https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/sl/novice/drugo-srecanje-ministrov-in-ministric-za-zaposlovanje-in-socialne-zadeve-eu-in-zahodnega-balkana/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Drugo+sre%u010danje+ministrov+in+ministric+za+zaposlovanje+in+socialne+zadeve+EU+in+Zahodnega+Balkana

 

Mogoče vam bo všeč