Razvojni ministri EU med razpravo(foto MZZ)
EvropaSlovenijaZunanja politika

Dr. Stanislav Raščan v Montpellierju: «Razvojni ministri EU o nujni humanitarni pomoči Ukrajini

Državni sekretar dr. Stanislav Raščan se je udeležil neformalnega srečanja Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za razvoj (FAC DEV) v Montepellierju. Osrednje teme so bile razmere v Ukrajini, geopolitična dimenzija mednarodnega sodelovanja in razvojne politike EU ter biotska raznovrstnost in prehranska varnost.

Razvojni ministri so razpravljali o zaskrbljujočih humanitarnih razmerah v Ukrajini, nujni humanitarni pomoči ter podpori Ukrajini in njenim sosedam. Državni sekretar dr. Raščan je ocenil, da so se sosednje države in EU dobro odzvale na humanitarno in begunsko krizo. Slovenija je namenila humanitarni prispevek v višini 1,1 milijona evrov in materialno pomoč za prebivalce Ukrajine v vrednosti 163.000 evrov in že sprejela prve begunce. Slovenija je tudi v prihodnje pripravljena pomagati ukrajinskemu prebivalstvu.

Državni sekretar dr. Stanislav Raščan pred zasedanjem(foto MZZ)

Ministri so razpravljali tudi o geopolitični dimenziji mednarodnega sodelovanja in razvojne politike EU, s poudarkom na vrzelih v skupni ponudbi EU partnerskim državam. Poudarili so različne možnosti za učinkovitost podpore EU, vključno s pobudami Ekipa Evropa.

Na delovnem kosilu so ministri razpravljali o vključevanju biotske raznovrstnosti v razvojne politike ter o povezavah med biotsko raznovrstnostjo, prehransko varnostjo in trajnostnimi prehranskimi sistemi. Francija kot predsedujoča Svetu EU spodbuja nizkoogljično kmetijstvo, pobude za pospešitev agroekološkega prehoda in s tem zmanjšanje uporabe pesticidov.

 

Virin foto: MZZ

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa