Nekategorizirano

Dr. Milan Zver: Študentje potrebujejo stoodstotno zagotovilo, da bodo vsi stroški zaradi epidemije koronavirusa povrnjeni

Mreža Erasmus študentov (Erasmus Student Network, ESN) je organizirala video konferenco o izzivih, s katerimi se v času epidemije koronavirusa soočajo študenti, predvsem tisti, ki sodelujejo v mednarodnih izmenjavah. ESN je v drugi polovici marca namreč izvedla raziskavo o vplivu koronavirusa na izmenjave, v njej je sodelovalo več kot 22.000 študentov iz celotne Evrope. Raziskava je skušala odgovoriti tudi na vprašanje, katere korake je treba narediti v prihodnosti, da bi podpora študentom v okviru programa Erasmus+ ostala najboljša možna.    

 V okviru videokonference so sodelovali tako predstavniki ESN kot predstavniki Evropske komisije, pa tudi nacionalnih agencij in drugih organizacij. Evropski poslanec dr. Milan Zver je na videokonferenci predstavil stališča odbora CULT do omenjene problematike.

“Rezultati raziskave so potrdili moje skrbi – 25% študentskih izmenjav je bilo odpovedanih. Dve tretjini študentov ni bilo prepričanih, ali bodo prejeli Erasmus štipendijo ali ne. Nekateri študenti pa so zaradi situacije s koronavirusom obtičali v tujini in se niso mogli vrniti domov,” je uvodoma dejal dr. Zver. Izpostavil je, da je bil kot poročevalec Evropskega parlamenta za Erasmus+ program zaskrbljen, ker se je sprva zdelo, da Evropska komisija in nacionalne agencije v času od razglasitve pandemije niso dale jasnih navodil in ustreznih zagotovil študentom in sodelujočim organizacijam, ki so bili prizadeti zaradi krize, da jim bodo pomagale.  

“Na nekaterih spletnih straneh nacionalnih agencij ni bilo mogoče najti nikakršnih informacij v zvezi s položajem študentov in sodelujočih organizacij v času epidemije. Nikjer tudi ni bilo jasno navedeno, da bodo vsi dodatni stroški, ki bi jih bodo imeli študentje zaradi epidemije, bili povrnjeni,” je opozoril evropski poslanec.

Nadaljeval je, da je Evropska komisija kasneje sprejela mnoge ukrepe, “vendar pa je še veliko potrebno storiti.” “Študentje morajo biti 100% prepričani, da bodo resnično vsi dodatni stroški, ki so jih imeli zaradi epidemije, povrnjeni. Prav tako morajo imeti jasno zagotovilo, da bodo prejeli Erasmus+ štipendije,” je prepričan evropski poslanec, ki je v nagovoru dejal, da je treba “narediti vse, kar je v naši moči, da študentje zaradi epidemije ne bi izgubili akademskega leta.” Ob tem je poudaril, da je parlamentarni odbor CULT že naslovil vrsto vprašanj, ki so jih izpostavili v raziskavi. “Odbor CULT je Komisiji tudi že pisal v zvezi s težavami, s katerimi se soočajo študentje,” je poudaril dr. Zver.

Evropski poslanec je v svojem nagovoru še dejal, da “verjame, da smo na dobri poti, da se učinkovito soočimo s prvimi problemi, do katerih je prišlo zaradi epidemije.”

Po njegovih besedah pa je treba narediti še veliko, da bomo premagali dolgotrajne posledice te krize. “Z nestrpnostjo pričakujem predstavitev tako imenovanega korona finančnega okvira s strani Evropske komisije, za katerega upam, da bo uspel najti pravo ravnotežje med naslavljanjem krize in podporo programom, ki so ključni za mlade v EU. “

Evropski poslanec je svoj nagovor zaključil z besedami, da bo Odbor CULT nadaljeval s svojim delom za dobrobit celotne Erasmus+ družine in vseh evropskih državljanov.

Mogoče vam bo všeč