Nekategorizirano

Dr. Milan Zver s predlogi sprememb poročila odbora TERR zaostruje pogoje za ilegalne migrante in opozarja na IranNLBgate

Včeraj pozno ponoči je posebni odbor o terorizmu, ki je bil oblikovan v Evropskem parlamentu kot odziv na večje število terorističnih napadov po Evropi v preteklih letih, obravnaval poročilo, v katerem predvideva vrsto ukrepov, predlogov in priporočil za države članice v povezavi z učinkovitim bojem proti terorizmu. Poslanci Evropske ljudske stranke, ki so sodelovali v tem odboru, si želijo zagotoviti, da bi si države članice izmenjevale informacije, da bi se doseldno blokiralo financiranje terorizma ter da se ščiti žrtve in njihove družine.

Evropski poslanec dr. Milan Zver, ki je tudi član omenjenega odbora, je pomembneje sodeloval v pripravi poročila s svojimi razpravami ter zelo konkretnimi predlogi rešitev. Evropski poslanec je tako v razpravah na sejah odbora kot v samem poročilu večkrat izpostavil, da je zaskrbljen zaradi ugotovitev o vse pogostejših dejavnostih pranja denarja v velikem obsegu kot vira financiranja terorizma prek nekaterih bančnih institucij v evro-območju. Pri tem je opozoril na primer pranja denarja v največji slovenski sistemski banki NLB in na podlagi tega primera predlagal t.i. »slovenski amandma« k poročilu o boju proti terorizmu. Poročilo tako poziva tudi k vzpostavitvi sistema Evropske unije za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti za transakcije posameznikov, ki so povezani s terorizmom in z njegovim financiranjem, znotraj enotnega območja plačil v evrih, ki bi dopolnjeval program ZDA za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti.

V luči vprašanj o terorizmu pa so evropske poslanke in poslanci spregovorili tudi o problematiki množičnih migracij. Znano dejstvo je, da je kar nekaj posameznikov, ki so v zadnjih letih storili teroristična dejanja v različnih evropskih mestih, v Evropo prišlo po eni izmed migrantskih poti, nekateri tudi čez Balkan.  Prav zato se je dr. Milan Zver skupaj z avstrijskimi kolegi ter v nasprotju z nekaterimi slovenskimi kolegi iz levih strank zavzel za bolj ostro obravnavo migrantov in prosilcev za azil.

Glede migrantov, ki jih bodo države članice na lastno željo sprejele, dr. Zver poziva k uvedbi obveznega podpisa sporazumov o vključevanju za migrante, ki bi pričali o njihovi dejavni pripravljenosti na vključevanje, na primer z uradnim podpisom novo oblikovane zaveze evropskim pravicam in vrednotam (European Rights & Values Commitment). S podpisom omenjene listine bi se migranti zavezali, da bodo sprejeli vse evropske temeljne pravice in živeli v skladu z njimi ter da sprejmejo evropsko „Leitkultur“ (način življenja). Kot so prepričani tako slovenski poslanec kot njegovi avstrijski kolegi, bi podpis takšne izjave povečal zavedanje migrantov o tem, da se morajo, v kolikor želijo živeti na evropskih tleh, integrirati v evropsko družbo. Poslanec v zvezi s tem še poudarja, da je v primeru nespoštovanja evropskih temeljnih pravic, vključno s kršenjem evropske zakonodaje, vračilo/repatriacija logična posledica.

Evropski poslanec dr. Milan Zver je v okviru priporočil v zvezi s financiranjem terorizma predlagal tudi, da bi države članice morale prepovedati financiranje mošej in sakralnih objektov s strani tretjih držav, ki ne spoštujejo načel in vrednot Evropske unije oz. katerih vir financiranja ni jasen.

Mogoče vam bo všeč