Nekategorizirano

Dr. Milan Zver s pobudo Evropski komisiji za odpravo pribitkov na mednarodne klice znotraj Unije

Evropska unija se pripravlja na dobo vsesplošne povezljivosti zelo visokih hitrosti, ki jo bodo prinesle tehnologije naslednje generacije, kot je 5G, zaradi česar tudi spreminja skupna pravila, ki urejajo telekomunikacijski sektor. Na evropski ravni so se tako že začela pogajanja o zakoniku o elektronskih komunikacijah. Potrošniki in podjetja se vedno bolj zanašajo na podatke in dostop do interneta, zato je tudi izvedbena uredba (EU) 2016/2286 z dne 15.7. 2017 o določitvi podrobnih pravil glede uporabe politike poštene uporabe in metodologije za oceno trajnosti odprave maloprodajnih pribitkov za gostovanje ter glede vloge, ki jo predloži ponudnik gostovanja za namene navedene ocene, postala toliko bolj uporabljiva v vsakdanjem življenju.

 V luči pogajanj o zakoniku o elektronskih komunikacijah in glede na to, da je izvedbena uredba uvedla nova pravila gostovanja, ki prinašajo določene koristi vsem uporabnikom mobilne telefonije, je dr. Milan Zver na Evropsko komisijo naslovil vprašanje o tem, kakšni so prvi vtisi Evropske komisije glede uspešnosti izvedbene uredbe (EU) 2016/2286.

Dr. Milan Zver obenem še opozarja, da odkar izvedbena uredba velja, lahko Evropejci v vseh državah članicah mobilno gostujejo pod enakimi pogoji kot v domači državi, vendar pa imajo v nekaterih primerih  (nerazumno velika količina podatkovnega gostovanja) operaterji možnost, da se plača pribitek za podatkovno gostovanje. Glede na to, da se je po podatkih slovenskega telekomunikacijskega podjetja A1 število uporabnikov, ki v drugih državah EU uporabljajo prenos podatkov, podvojilo, količina prenesenih podatkov v tujini pa se je povečala kar za šestkrat, je dr. Zver podal tudi pobudo za odpravo pribitkov na klice iz domače države v druge države EU.

Izvedbena uredba je med Evropejci torej vsekakor zelo priljubljena, saj omogoča brezskrben dostop do spleta, tudi ko potujejo. Seveda je za podrobne analize po preteku nekaj mesecev od uveljavitve uredbe minilo premalo časa, a je že sedaj očitno, da je le-ta močno vplivala na vedenje prebivalcev pri uporabi mobilnih storitev v državah članicah EU. Ker pa bodo internetne storitve, gigabitna povezljivost, povezljivost s hitrostjo najmanj 100 Mb na sekundo, omrežja 5G v kratkem času postale realnost, se dr. Zveru zdi pomembna odprava maloprodajnih pribitkov za gostovanje v Uniji kot tudi odprava pribitkov na klici iz države, v kateri je bila sklenjena naročnina za mobilni telefon, v druge države članice. Pobuda dr. Zvera je tako toliko bolj pomembna, saj bi dokončno omogočila, da se v celoti uresniči bistvo uredbe, ki je „gostovanje kot doma“.

 Evropska komisija je dr. Zveru odgovorila, da so mobilni operaterji že javno poročali o znatnem porastu uporabe mobilnega gostovanja, zlasti za prenos podatkov ter obenem še sporočila, da klici iz države, v kateri je bila sklenjena naročnina za mobilni telefon, v druge države članice (mednarodni klici znotraj EU) niso zajeti v omenjeno uredbo.

Sicer pa je dr. Zver s strani Evropske komisije prejel zagotovilo, da bo Komisija izvedla pregled novih pravil o gostovanju iz izvedbene uredbe do konca leta 2019 ter Evropskemu parlamentu in Svetu predložila vmesno poročilo o učinkih odprave maloprodajnih pribitkov za gostovanje do 15. decembra 2018.

 Po mnenju dr. Milana Zvera je Evropska komisija korektno odgovorila, obenem pa evropski poslanec dodaja, da se je potrebno prilagoditi novi stvarnosti na področju tehnologij, obenem pa zagotoviti tudi visoko raven varstva potrošnikov in konkurenčnosti na trgu.

Mogoče vam bo všeč