Nekategorizirano

Dr. Milan Zver: Poziv EU komisiji, Svetu, vladam držav članic: Podprite povečanje proračunskih sredstev za program Erasmus+

Na današnji plenarni seji Evropskega parlamenta so poslanke in poslanci spregovorili o financiranju EU za obdobje 2021-2027, pri čemer so v razpravah poudarili, da bo Parlament svoj pristanek dal le takšnemu proračunu EU, ki bo ustrezno naslovil ambicije EU.
 
Ob robu današnjih razprav pa je potekala tudi novinarska konferenca poročevalcev za programe EU na področjih izobraževanja in kulture (Erasmus+, Ustvarjalna Evropa, Evropska solidarnostna enota), na kateri je sodeloval tudi evropski poslanec dr. Milan Zver, stalni poročevalec in pogajalec Parlamenta za program Erasmus+. Na konferenci so prav tako spregovorili o pogajanjih za proračunska sredstva za omenjene programe in o pomenu višine proračuna za ustrezno delovanje vseh treh programov.
 
Kot je spomnil dr. Milan Zver, je v programu Erasmus+ v času od njegovega nastanka sodelovalo več kot deset milijonov ljudi.  »Program je nudil priložnosti za študij v tujini, pridobivanje delovnih izkušenj, prostovoljstvo, mladinske in športne aktivnosti,« je povedal poslanec. Ob tem je spomnil, da že od septembra 2019 potekajo pogajanja za obdobje 2021- 2027 med Parlamentom, Svetom in Evropsko komisijo. Kot je povedal, je pogajalska skupina v času finskega predsedovanja opravila več krogov pogajanj, in dosegla kompromise na več področjih.  
 
“Trenutno ima program Erasmus+ za obdobje 2014-2020 na voljo 15 milijard evrov. V maju 2018 je Evropska komisija predlagala povečanje sredstev na 30 milijard evrov, Evropski parlament pa je bil mnenja, da je treba sredstva za omenjeni program povečati za trikrat. Tak predlog je podprla tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen,” je poudaril evropski poslanec. Dr. Zver je ob tem izrazil nestrinjanje z izjemno nizkim proračunom, ki ga je za omenjeni program predlagalo finsko predsedstvo, še posebej zato, ker je Svet v februarju 2018 Erasmus+ označil kot eno od štirih prioritet evropskega proračuna v prihodnji finančni perspektivi poleg varnosti, obrambe in migracij.
 
“Če želimo, da bo Erasmus+ bolj dostopen za vse, če želimo slediti ambicijam za nadaljnji razvoj omenjenega programa in če želimo, da vse tri velike iniciative, ki smo jih že zagnali, dobro delujejo, mora za to biti zagotovljenih tudi dovolj sredstev,” je menil dr. Zver in spomnil, da je v trenutnem sedemletnem finančnem okvirju Erasmus+ omogočil sodelovanje zgolj 3,7% mladim v EU.
 
“Pozivam torej Evropsko komisijo, Svet, pa tudi vlade držav članic naj se zavežejo k temu, da bodo podprli povišanje proračunskih sredstev za Erasmus+. V nasprotnem primeru program namreč ne bo mogel izkoristiti vseh potencialov, ki jih ima,” je sklenil dr. Zver.
 
 

Mogoče vam bo všeč