Nekategorizirano

Dr. Milan Zver podpisal pobudo Alzheimer Europe

Evropski poslanec dr. Milan Zver je podpisal pobudo Alzheimer Europe, v kateri se zavzema, da postane demenca prednostna naloga na področju javnega zdravstva, raziskovanj in inovacij ter na področju sociale.

S podporo pobudi Alzheimer Europe se je poslanec zavezal, da bo v prihodnjem mandatu spodbujal večje financiranje s strani EU za raziskave s področja preprečevanja demence, se zavzemal, da bi postavili demenco na prioritetno listo javnega zdravstva na evropski in nacionalni ravni, prav tako si bo prizadeval za vzpostavitev platforme za spodbujanje dobrih praks na tem področju med državami članicami in da bo deloval v smeri  prepoznave pomena dela z bolniki z demenco in vključitev te vrste dela v politike socialnega stebra EU.

Evropski poslanec se zaveda, da demenca zaradi vse daljše življenjske dobe oziroma demografskih trendov postaja vse večji problem sodobne družbe. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije po svetu živi več kot 47,5 milijona ljudi z demenco, v Evropi več kot 9 milijonov, za Slovenijo pa obstajajo podatki, da naj bi za demenco trpelo več kot 32.000 ljudi. Za dementne osebe navadno skrbijo svojci, pa tudi zdravstveni, socialni delavci in drugi.

Demenca se torej ne tiče le posameznikov ali posameznih družin in ne pomeni zgolj zdravstvenega problema, ampak s tem, ko je potrebna celostna obravnava dementnega posameznika na več ravneh, za kar se potrebuje tudi ustrezna finančna sredstva, vpliva na družbo kot celoto. Nekateri podatki, ki so zgolj posredni, kažejo, da stroške demence na globalni ravni lahko ocenimo na 818 milijard dolarjev oziroma 1% svetovnega BDP. Predvidevanja in ocene organizacij, ki se posvečajo obravnavi demence kažejo, da se bo število posameznikov z demenco v dvajsetih letih podvojilo.

11. april – svetovni dan Parkinsonove bolezni
Parkinsonova bolezen je (takoj za Alzheimerjevo boleznijo) druga najpogostejša nevrodegenerativna bolezen. Gre za kronično in napredujočo bolezen, ki se po navadi pojavi okoli 60. leta starosti in nekoliko pogosteje prizadene moške kot ženske. V svetu naj bi jo imelo približno šest milijonov ljudi, v Sloveniji pa kar 7000.
Bolezen nastane kot posledica okvare možganov, ki je odgovorna za proizvajanje pomembnega živčnega prenašalca dopamina. Zaradi pomanjkanja dopamina motorične živčne celice ne dobijo ustreznih signalov, kar se posledično kaže kot tresavica (tremor), togost, upad števila spontanih gibov (bradikinezija) in motnje ravnotežja.

Dr. Milan Zver se strinja z navedbami društva Spominčica, kjer poudarjajo, da številne osebe z demenco in njihovi svojci po diagnozi občutijo spremembo svoje vloge in položaja v družbi ter se soočajo s socialno izključenostjo zaradi stigme, povezane z demenco.  Ker je tudi poslanec sam v okviru družine imel izkušnjo z demenco, razume probleme in težave, s katerimi se svojci dementnih oseb srečujejo ob tem, ko zanje skrbijo doma. Prav tako pozna pomanjkljivosti obstoječih oblik formalne in neformalne pomoči svojcem in osebam z demenco in se zaveda, da je kljub obstoječim oblikam pomoči starejšim z demenco še vedno veliko odgovornosti na družinskih članih. 

Evropski poslanec je tako prepričan, da se lahko velike korake k zmanjšanju predsodkov o demenci lahko naredi z ozaveščanjem in informiranjem o značilnostih demence in pomenu prepoznavanja zgodnjih znakov.

Mogoče vam bo všeč