Nekategorizirano

Dr. Andrej Steyer vidi prednost Občine Apače v bogati kulturni in naravni dediščini

V občini Apače je uradno kandidaturo za župana s podporo OO SDS Apače vložil tudi Dr. Andrej Steyer. Pred kratkim se je vrnil na njegovo domačijo v Lešane pri Apačah. Na portalu pomurske-novice so z njim opravili intervju o tem, kako je “padla” odločitev, da se poda v zahteven izziv. 
Dr. Steyer, v Apačah se bo “bil” pravi boj za županski stolček. Kako se vi vidite v tej gneči, še posebej, ker ste se pred kratkim kot “svež” obraz vrnili v rodno vas?

Čeprav bo v Apačah kar nekaj kandidatov za župana, se s tem ne obremenjuje. V volilni retoriki se bom izogibal besedam »tekma, boj, spopad,…« in nerad govorim o protikandidatih, saj ne kandidiram proti nekomu, ampak ZA Občino Apače. Kandidiram za njen razvoj in predvsem izboljšanje demografskega stanja. Negativni skupni prirast prebivalcev štejem kot osrednjo problematiko v občini, s čimer so povezane tudi druge težave, npr. staranje strukture prebivalcev, socialne stiske in, glede na slovensko povprečje, nekateri slabši kazalniki zdravstvenega stanja občanov.

Ste torej kot zaposlen na Medicinski fakulteti v Ljubljani in “od doma” neobremenjeno spremljali razvoj Občine Apače in morda ravno zato lažja odločitev za kandidaturo?

Zagotovo sem ga spremljal z zadovoljstvom, še posebej po odcepitvi od Občine Gornja Radgona. Menim, da je napočil čas, da v prihodnosti tudi sam prispevam več. Ne glede na izid volitev se nameravam aktivno vključevati v nadgradnjo obstoječega stanja. Perspektivo vidim predvsem v ustvarjanju ljudem prijaznejšega okolja za življenje. Če hočemo privabiti mlade, potem bomo morali zastaviti strateški razvoj, ki bo usmerjen v doseganje tega dolgoročnega cilja. Z mladimi v izobraževanju ne smemo zgubiti stika. Vključiti jih je potrebno v razvoj kraja in jim prikazati perspektivo v poklicih, s katerimi bi lahko preživljali sebe in družino tudi v domačem kraju. “Teči” bo moralo več razvojnih poti hkrati – umeščanje novih stanovanjskih površin, vzpodbude za mlade družine, dolgoročno zagotavljanje kapacitet v izobraževanju, varstvu otrok in zdravstveni oskrbi.

Torej, stavite na mladost in perspektivo, ki jo boste gradili ravno na temelju mladih in pogumnih podjetnikov v prihodnje?

Zagotovo, mladi ne prinašajo samo veselja ampak drugačen pogled in svežino. Toda, brez modrosti in izkušenj starejših ne gre, zato ne smemo pozabiti niti na starejše občane. Skrb za njih pomeni zavzemanje za nadaljevanje in krepitev izvajanje preventivnih zdravstvenih programov ter oskrbo starejših in onemoglih.

Prepoznali ste ključne težave v občini. Kje pa vidite njene priložnosti ?

Prednost, ki jo vidim v občini, je bogata kulturna in naravna dediščina ter obmejna lega. Menim, da bi s povezovanjem preko meje lahko pospešili razvoj turizma in gospodarstva. Povezovanje in strateško načrtovanje bo pomembno tudi znotraj regije. Racionalno bo potrebno izkoristiti črpanje evropskih sredstev, kjer bomo bolj uspešni, če pokažemo enotnost in sodelovanje.

“Mikro” lokalna samouprava in vključevanje ljudi, ki v njem živijo pridobiva vse večji pomen. Kje vidite izzive sodelovanja z občani?

Poudaril bi predvsem komunikacijo in stik z občani: Bodoči župan bo moral predstavljati vez med občani, interesnimi skupinami in z njimi sodelovati pri vzpostavitvi prioritetnih načrtov in investicij. V občini imamo ogromno strokovnjakov, uspešnih v gospodarstvu, kmetijstvu, izobraževanju, kulturi, športu in še kje. Škoda bi bilo ne izkoristiti ta potencial, da skupaj naredimo tisto najboljše za vse nas, ki v tej lepi občini živimo. In za tiste, ki bodo te lepote prepoznali ter si med nami ustvarili svoj nov dom.

Mogoče vam bo všeč