Nekategorizirano

Davčni ekspert mag. Ivan Simič o Luki Mescu in davkih

Zadnje dni poslušam, da so podjetniki po nepotrebnem zagnali vik in krik glede zvišanja obdavčitve dohodkov iz kapitala ter, da so narobe razumeli zapis v koalicijski pogodbi. Razlag Luke Mesece pa sploh ne morem poslušati, ker so nestrokovne in neargumentirane. Preden nadaljujem s komentarjem, bom citiral zapis na 14. strani  koalicijske pogodbe:

»Osebne prihodke iz kapitala in rent bomo vključili v osnovo za odmero dohodnine.«

To je nesporni zapis. In sedaj analiza zapisanega. Kot prvo, pravilno se zapiše osebne dohodke in ne osebne prihodke, saj imamo zakon o dohodnini in ne zakon o prihodnini. Kaj so dohodki iz kapitala je jasno zapisano v 80. členu veljavnega zakona o dohodnini. Dohodki iz kapitala so:

      – dividende,

      – obresti in

      – dobiček iz kapitala, ki je dobiček dosežen z odsvojitvijo kapitala.

Torej, vsako izmikanje politikov, da z zapisanim niso mislili tega, na kar opozarjajo gospodarstveniki, je navadno sprenevedanje. Vključitev osebnih prihodkov (dohodkov) v osnovo za odmero dohodnine pomeni, da ti dohodki ne bodo več obdavčeni cedularno, to je neodvisno od dohodninske lestvice, temveč po dohodninski lestvici, kar pri izplačilih nad 70.907,20 evrov pomeni 50 % obdavčitev.

Zagovorniki višje obdavčitve kapitala, med katerimi je najbolj glasen uvodoma omenjeni politik Luka Mesec, nenehno govorijo o tem, da premožni plačajo nizek davek od dohodkov iz kapitala, delavci pa morajo od svoje plače plačati dohodnino po dohodninski lestvici. Kot prvo, gre za mešanje različnih vrst dohodka oziroma gre za mešanje jabolk in hrušk. Dohodek iz kapitala nima nobene veze s plačo. Praviloma tisti, ki imajo kapital, imajo tudi plačo in ravno tako plačujejo dohodnino od svoje plače.

V današnji Mladini sem v uredniškem komentarju (2. stran) zasledil zapis:

»In vsi, ki v tej državi živijo od dela, plačajo od svojih dohodkov v povprečju 34 odstotkov. Prodajalka, urednik revije, šofer, šef odnosov z javnostmi, direktorica razvoja, medicinska sestra ….«

Prav tako sem na 26. strani današnje Mladine zasledil zapis:

»V Sloveniji delavci državi plačajo 34 odstotkov svojega »dobička«, lastniki kapitala zgolj 20 odstotkov.«

Nihče pa nikjer ne navede, da vsi tisti, ki imajo kapital tudi živijo od dela, imajo plačo in od te svoje plače plačajo davek po progresivni dohodninski lestvici. Tako na primer:

  – fizična oseba, ki nima otrok in prejema mesečno bruto plačo v znesku 1.000,00 EUR, plača od davčne 

    osnove 503,77 EUR, dohodnino v znesku 80,60 EUR, kar predstavlja 16,00 % obdavčitev.

  – Fizična oseba, ki prejema povprečno slovensko mesečno bruto plačo, ki znaša 1.654,00 EUR, plača od

    davčne osnove 1.013,24 EUR, dohodnino v znesku 200,04 EUR, kar predstavlja 19,74 %.

  – Dohodnino po stopnji 34 %, katero omenja Mladina pa plačajo tiste fizične osebe, ki imajo bruto plačo visokih

    5.800,00 EUR. Pri njih znaša davčna osnova 4.242,97 EUR in odmerjena dohodnina znaša 1.444,89 EUR, to

    pa je 34,05 %. Zato menim, da v tej kategoriji niso prodajalke, šoferji, … Za mene je to manipulacija s podatki.

Poleg tega je potrebno razlikovati menedžerje, ki so menedžerji v svojih zasebnih podjetjih, ki vlagajo svoj denar v svoja podjetja in menedžerje, ki so menedžerji v velikih delniških družbah, katere v Sloveniji v glavnem nastavi politika. Poti do dobička in dobički v teh podjetjih so različni. Lep primer je Postojnska jama.

Zato mi je poteza g. Igorja Akrapoviča na nek način logična. V kolikor se bo odločil, da si bo izplačal vseh 32 milijonov dobička kot dividendo, bo danes, ko velja 25 % stopnja obdavčitve dividend, plačal 8 milijonov dohodnine, po predvideni spremembi davčne zakonodaje pa 15.977.056,54 EUR. Pa še to pod pogojem, da v letu izplačila ne bo imel nobenih drugih dohodkov. V kolikor pa ima plačo, bo znesek plačila dohodnine od izplačanih dividend še višji in se bo približal znesku 16 milijonov EUR dohodnine.

Po podatki Fursa je bilo v letu 2017 izplačanih 23,6 milijona EUR dividend, od katerih je bilo plačano 5,9 milijona EUR dohodnin, leto prej, to je 2016, pa je bilo izplačanih 15 milijonov dividend, od katerih je bilo plačano 3,7 milijona EUR dohodnine. Zneski so nizki.

To pomeni, da bo g. Igor Akrapovič samo s svojim izplačilom, če se bo odločil, da si letos ali naslednje leto izplača 32 milijonov dividend, plačal toliko dohodnine, kot so jo v zadnjih dveh letih plačali vsi, ki so si izplačali dobiček.

Zaključek je enostaven. Davčni prilivi iz naslova izplačanih dividend so zanemarljivi in zaradi tega napoved zvišanja obdavčitve teh dohodkov štejem:

      – za nepotrebno napenjanje mišic,

      – za nepoznavanje strukture davčnih prihodkov in

      – za provokacijo oziroma vrženo kost ljudstvu.

Samo za primerjavo vam bom navedel davčne stopnje, po katerih izplačila dividend obdavčujejo nekatere države v naši soseščini:

      – Hrvaška 12,0 %,

      – Bosna in Hercegovina ne obdavčuje izplačila dividend,

      – Črna Gora  9,0 % in

      – Srbija 15,0 %.

Zato spoštovani politiki. Bolje bi bilo, da bi za formiranje vlade namesto napovedi zvišanja obdavčitve prihodkov (dohodkov) iz kapitala, uporabili kaj drugega.

Mag. Ivan Simič

P.S. V zadnji dneh smo prejeli kar nekaj klicev jeznih podjetnikov, ki želijo v tujino preseliti svoje podjetje oziroma dejavnost. V zvezi s tem vsem sporočamo, da bo v skladu s koalicijsko pogodbo šlo za zvišanje stopnje obdavčitve dohodkov iz kapitala. Gre za dohodke in obdavčitev fizičnih oseb in ne za obdavčitev podjetij oziroma pravnih oseb. To pomeni, da se v tujino mora preseliti fizična oseba, če ima družino, pa celotna družina. Postopek izstopa iz davčnega rezidentstva Republike Slovenije in pridobitev davčnega rezidentstva v drugi državi pa je kompleksen.

https://www.simic-partnerji.si/davcni-blog.html

Mogoče vam bo všeč