izobraževanjekoronavirusSlovenijaZdravjeŽivljenje

Covid 19 in zadovoljstvo prebivalcev Slovenije avgusta ’21

Inštitut za raziskovanje trga in medijev, Mediana, opravlja mesečno raziskavo glede zadovoljstva prebivalcev Slovenije v zvezi s pandemijo Covid 19, zlasti glede ukrepov, pričakovanj in svobode.

Tokratne ugotovitve se nanašajo na avgust ’21 2021 in so nekolike drugačne od julijskih.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 17. in 20. avgustom 2021 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 510 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji.

Zdi se, da se zaskrbljenost glede svojega življenja in življenja njim najbližjih ljudi v skupini respondentov ni posebno spremenila, delež zaskrbljenih je za malenkostno narasel in jih je že okoli 2/5.

Da so vladni ukrepi za zajezitev epidemije korona virusa primerni in ne ogrožajo osebne svobode respondentov, meni 1/5 vprašanih. Žal je kar dvakrat toliko tistih, ki menijo, da ukrepi prekomerni  in pretirano posegajo v osebno svobodo. Hkrati je opaziti tudi rast deleža tistih, ki menijo, da so ukrepi premalo ostri.

 

covid19

 

Kar dvakrat več je tistih, ki menijo, da sprejeti ukrepi bolj škodujejo gospodarstvu, kot pa koristijo zdravju, kot tistih, ki menijo, da je oškodovano zdravje na račun gospodarstva.

 

 

Na žalost več kot polovica panelitov meni, da se bo po koroni življenje spremenilo na slabše in ta trend ima – na žalost – tendenco rasti. Da bo šlo na bolje, jih meni komaj 15%.

Stalno padanje izkazujeta tako zaupanje vladi, da sprejema prave odločitve kot zaupanje v njeno pripravljenost, da se bo uspešno spopadala s svetovnimi izzivi.  Zaupanje izkazuje komaj petina vprašanih.

 

covid19

 

Kot pravi poročilo Mediane: »Medtem ko se je v preteklih dveh mesecih zadovoljstvo z delovanjem vlade na področju pridobivanja zadostnega števila odmerkov zasidralo okrog 45 %, zadovoljstvo z organizacijo cepljenja prebivalcev Slovenije pa med 35 % in 40 %, pa vidimo, da ponovno upada delež tistih, ki so (zelo) zadovoljni s komunikacijo vlade z javnostjo na področju cepljenja. Teh je bilo še v juliju 25 %, zdaj pa le še petina vprašanih.«

Kako ocenjujete delovanje vlade na sledečih področjih? % dobro + % zelo dobro

 

 

Sklep: po mesečnih spremembah stališč in mnenj panelne skupine (tudi dopustniško razpoložene) težko ocenimo, kakšna bodo stališča pred koncem leta, še posebno, če spet pride do »lockdowna«, za kar strokovnjaki krivdo pripisujejo necepljenosti  prebivalstva; članice EU z veliko precepljenostjo praviloma ne razmišljajo o zaprtju gospodarstva.

 

Uredništvo Podjetnik.net

vir: https://podjetnik.net/covid-19-in-zadovoljstvo-prebivalcev-slovenije-avgusta-21/

 

Mogoče vam bo všeč