Cinkarna d. d. Celje(foto-CC)
GospodarstvoSlovenija

Cinkarna Celje z dobrimi rezultati vstopa v 2022. Kljub temu realistični načrti. Čisti dobiček je dosegel dobrih 26 milijonov evrov in je skoraj za enkrat višji od doseženega 2020.

Cinkarna Celje je danes  objavila poročilo o poslovanju v prvem devetmesečju. Podjetje je ustvarilo prihodke od prodaje v višini 146 milijonov evrov, kar je za 12 odstotkov več kot v primerljivem obdobju preteklega leta. Prodaja v tretjem četrtletju je nad pričakovanji, podjetje pa bo na letni ravni preseglo zastavljeni cilj letnega dobička. Glede na občutno podražitev energentov in surovin je plan za 2022 nižji od ocene za letos, a za skoraj trikrat presega vrednost iz strateškega načrta. Prodaja nosilnega programa pigmenta titanovega dioksida je dosegla dobrih 119 milijonov evrov, kar je med drugim posledica sprememba potrošniških navad, kjer se sicer zaznava premik iz »Do IT Yourself« projektov v bolj močan gradbeni sektor.

Aleš Skok, Cinkarna Celje d.d.

Predsednik Uprave Cinkarne Celje Aleš Skok: »Čisti dobiček je dosegel dobrih 26 milijonov evrov in je za 90 odstotkov višji od doseženega v primerljivem obdobju preteklega leta. Povpraševanje po titanovem dioksidu je še vedno dobro. Za leto 2022 načrtujemo doseči 204 milijonov evrov prodaje, kar predstavlja 7 odstotno rast na oceno prodaje za letos. Začrtanega cilja 20 milijonov evrov čistega dobička ne bo mogoče realizirati brez pozornosti na obvladovanje vseh vrst stroškov, še posebej stroškov surovin in energije.«

 V 2022 z  trajnostno naravnani projekti

Cinkarna v prihodnjem letu načrtuje doseganje polne izkoriščenosti resursov in nadgradnjo tržnih deležev na najdonosnejših evropskih trgih titanovega dioksida, bakrovih fungicidov, praškastih lakov in masterbatchev. Načrtovani znesek naložb ostaja podoben lanskemu in znaša dobrih 14 milijonov evrov. K temu znesku je treba prišteti še 2,4 milijona evrov, ki so v okviru okoljskih rezervacij načrtovani za vzdrževalna dela na lokacijah Bukovžlak in Za Travnik ter sanacijo Odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak. Članica Uprave – tehnična direktorica Cinkarne Celje Nikolaja Podgoršek Selič: »Z razvojno in investicijsko dejavnostjo bomo v letu 2022 v veliki meri sledili ciljem trajnostnega razvoja kot so nižanje porabe energentov, večanje rabe obnovljivih virov energije, koriščenje odpadne toplote, ponovna raba materialov, manjšanje količine odpadkov in izračun CO2 odtisa za vse proizvode. Vlagali bomo v razvoj izdelkov in tehnologije, s ciljem boljše kakovosti in manjšega vpliva na delovno in zunanje okolje.« »Zavedamo se, da so zaposleni najpomembnejši temelj poslovnega uspeha, zato bomo tudi v prihodnjem letu posebno pozornost namenili zagotavljanju materialne in socialne varnosti zaposlenih ter njihovemu varnemu delu,« dodaja član Uprave – delavski direktor Cinkarne Celje Filip Koželnik.

 

Ob dobro zastavljenih ciljev enakomerne zavzetosti vseh dejavnikov v vseh fazah nastajanja produktov ter  sledenju vseh procesov se zdi to možno. Možna  so tudi  realna predvidevanja ob zadostni preglednosti . To za enkrat ,  se zdi v Cinkarni d.d., teče gladko po poslovnih tirnicah

Vane T. Costa

vir v pomoč in foto(CC)

Mogoče vam bo všeč