Nekategorizirano

Celjski kmetje imajo na voljo brezplačni najem sejalnice. Ohranjanje kmetijske dejavnosti je v interesu mestne občine

 Mestna občina Celje se zaveda  pomembnosti kmetijske dejavnosti, zato so lani na pobudo Komisije za kmetijstvo mestnega sveta Mestne občine Celje kupili sejalnico znamke VREDO. S tem kmetijskim strojem, ki je namenjen vsem kmetom v občini, upravlja javni gospodarski zavod ZELENI-CE. Danes dopoldan je bila s pomočjo Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje, Govedorejskega društva Celje in Kmetijsko svetovalne službe Slovenije na travniku na Lavi predstavitev delovanja sejalnice  in vse  prednosti, ki jih ima in premore kot stroj

Najem sejalnice je za kmetijska gospodarstva na območju Mestne občine Celje brezplačen. Plačati je potrebno samo delovno uro traktorista (40 evrov na uro). Kmetje se lahko za vse potrebne informacije glede najema sejalnice obrnejo na ZELENI-CE, ki ima svoje prostore na Cinkarniški poti 19. Poudariti je potrebno, da dve toni in pol težke sejalnice kmetje ne morejo uporabljati sami. Dela namreč opravlja in bo opravljal  usposobljen izvajalec Jože Strenčan, ki je bil izbran na javnem razpisu. Izvajalec ima za uporabo opreme sejalnice pridobljene izkušnje. Pri delu uporablja lasten traktor, ki je primeren, da se lahko sejalnica nanj priključi.

Na današnji predstavitvi je podžupanja Breda Arnšek, da si na občini  želijo  29.000 evrov vredna sejalnica  da bo  imela dobro izkoriščenost.  »Z nakupom sejalnice smo se želeli odzvati na potrebe celjskega kmetijstva in pokazati, da cenimo kmete in da se zavedamo pomembnosti te panoge. Sejalnico smo nameravali predstaviti že v mesecu marcu, vendar nam je načrte prekrižala epidemija, zato marsikdo sploh ni vedel zanjo. Verjamemo, da se bo po današnji predstavitvi veliko uporabljala in da bo naš cilj – pomagati kmetom – s tem dosežen«, je dejala podžupanja.

Sejalnica ima številne prednosti in pozitivne učinke med kateri so:

-da imajo kmetje  manj stroškov, saj njiv ni potrebno orati, sejalnica se uporablja neposredno na strniščih pšenice, graha, koruze … ali neposredno v travno rušo; da je manj  spiranja škropiv v podtalnico;

Da je primerna tudi za športna in golf igrišča, parke in travnike; da  z  uporabo sejalnice se bo več sejala ajda, ki je sicer med bolj medonosnimi rastlinami, da zemljo obogati z dušikom, preprečuje rast zeli in je gnojilo, če se ne požanje.

 V kolikor bodo  kapacitete proste, bo sejalnica na voljo tudi kmetom iz ostalih občin, ki pa bodo poleg delovne ure traktorista morali plačati tudi najemnino.

Letos 100.000 evrov za ohranjanje in razvoj celjskega kmetijstva

Na Mestni občini Celje smo se lani odločili, da bomo ohranjanju in razvoju kmetijstva ter podeželja namenili še več sredstev. V letu 2018 smo za te nepovratne spodbude namenili 45.000 evrov, lani in prav tako tudi letos pa 100.000 evrov. Glede na vloge, ki so prispele na javni razpis v prvi četrtini letošnjega leta, pričakujemo, da bomo razdelila vsa sredstva.

Na območju Mestne občine Celje je okoli 390 kmetij. Prevladujejo majhne kmetije, saj kmetje obdelujejo v povprečju od 3 do 5 hektara kmetijskih zemljišč, kar je manj od slovenskega povprečja,ki znaša 6,8 hektara. Od 390 kmetij je kar 220 dopolnilnih, 100 je mešanih in 25 čistih. 40 kmetij je ostarelih ali neaktivnih. Glavna kmetijska dejavnost je govedoreja . Večina poljedelske proizvodnje je vezana na pridelavo krme za živino, medtem ko so vse ostale kmetijske panoge slabše zastopane. Skoraj polovica vseh kmetij (43 odstotkov) v Mestni občini Celje leži na območjih s težjimi naravnimi dejavniki za kmetovanje. Posledica tega je dražja kmetijska pridelava in nekonkurenčnost na trgu.

Da je to izrednega pomena za MO Celje, je tudi zaveza občine da bo z leti povečevala  denar namenjen  kmetijstvu v občini. Pa tudi pridelava  kako iz poljedelstva in živinoreje pripomore  k bolj pestri ponudbi iz domačega okolja, posledično temu tudi ohranjanje in razvoj podeželja in bolj zdravega življenja.

Vane T.Costa

Mogoče vam bo všeč