Nekategorizirano

Celjska občina z največjim številom javnih najemnih stanovanj na prebivalca v državi

V Dečkovem naselju se je začela izgradnja komunalnega dela infrastrukture za novo stanovanjsko sosesko DN 10. Izvajalec, podjetje Nivo Eko, d. o. o., je že začel z zemeljskimi deli. Izgradnja te stanovanjske soseske je največji projekt Mestne občine Celje na področju stanovanjske politike. O tem je bilo sicer govora v zadnjih dveh mandatih mestnega sveta.

Zemeljska dela so se začela na območju zadrževalnika meteornih vod, to je nasproti bencinske črpalke na Dečkovi cesti. Pogodbena vrednost izgradnje komunalne opreme DN 10 je 987.576,43 €. Ni pa razviden delež podražitve oziroma sredstev ki bodo porabljena za nevtralizacijo  učinka tal glede na stalno oziroma pogosto stoječih vod ter posledično sondiranje podlage za zmanjšanje učinka vlage z pomočjo prej omenjenega zadrževalnika.

V novi soseski bo zgrajenih šest večstanovanjskih objektov s 142 stanovanji in garažno hišo. Z novimi javnimi najemnimi stanovanji bo Mestna občina Celje zmanjšala vse večje potrebe po najemnih stanovanjih v lokalni skupnosti. Pri oddaji stanovanj bodo dodatno pozornost namenili mladim in mladim družinam, starejšim, ki jim bodo namenjena oskrbovana stanovanja, prav tako pa bodo v novi soseski  stanovanja prilagojena gibalno oviranim posameznikom in osebam z okvaro vida ali sluha.

V okviru mehanizma CTN (Celostne teritorialne naložbe) predvideva celotna operacija ureditev 2,3 ha nerevitaliziranih površin. Nova stanovanjska soseska, ki bo sledila smernicam energetsko učinkovite gradnje, bo predvidoma zgrajena do leta 2021.

Vrednost projekta, ki ga bosta financirali Mestna občina Celje in družba Nepremičnine Celje d. o. o., je ocenjena na 14 milijonov evrov.  V primeru uspešne prijave je predvidenih dobrih 5,7 milijona evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Poleg tega nam je znan sklep marčevske 4. seje   Mestnega sveta MO Celje kjer  so celjski mestni svetniki odločili, da se bo na območju opuščene mlekarne v Medlogu gradila nova stanovanjska soseska obdana z več travnatimi površinami. Po tej odločitvi mestnih svetnikov, bo lahko investitor za gradnjo šestih stanovanjskih vila blokov morda že letos pridobil gradbeno dovoljenje. Kot je razvidno v podrobnem prostorskem načrtu, ki so ga mestni svetniki sprejeli na zadnji seji, je na tem 13.000 kvadratnih metrov velikem območju, ki je v lasti podjetja Klima Celje, načrtovana gradnja 60 do 72 novih stanovanj. Poleg stanovanjskega objekta je predvidena tudi gradnja 84 objektu pripadajočih parkirnih mest ter dodatnih 40 zunanjih parkirnih mest. Nov stanovanjski objekt naj bi obdajalo tudi veliko zelenih površin.

Mestna občina Celje je občina z največjim številom javnih najemnih stanovanj na prebivalca, kljub temu pa so potrebe po novih stanovanjih velike, zato bo nova stanovanjska soseska zelo pomembna pridobitev.   Obetavno v vsakem primeru za razvoj mesta kakor tudi kot resnična podlaga za decentralizacijo razvoja Slovenije. Vemo da je  da je ugodna stanovanjska politika eden glavnih pogojev za dolgoročnejši razvoj, ki je povezan z drugimi  področnimi politikami kot so populacijska, infrastrukturna, gospodarska itn.

Nadejamo se lahko da se bo ve skupaj izšlo glede rokov, obsega gradnje kakor tudi glede na spodbude pri pridobivanju nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vane K. Tegov

 

Mogoče vam bo všeč