Postavitev zagatnic-preprečitev razlitja
Dogodki in prireditveNotranje zadeveŽivljenje

Celje: Uspešno zaključena kombinirana vaja zaščite in reševanja pred poplavami-»Zagatnice 2021«

Danes, sobota2 3. oktobra 2021,  je  Celju potekala občinska vaja zaščite in reševanja poplava – zagatnice 2021. Namen kombinirane vaje civilne zaščite in gasilskih enot je preveriti delovanje sistema zaščite in reševanja Mestne občine Celje.

Vaja je  bila  pripravljena oziroma je temeljila na  predpostavki, da je zaradi obilnih padavin povišan vodostaj Voglajne, Hudinje in Savinje. Zaradi visokih voda v porečju Savinje je v tem obdobju mnogokrat preteča nevarnost poplavljanja.

»Ker gladina rek še vedno narašča, se aktivira štab Civilne zaščite Mestne občine Celje in začne z aktivnostmi po načrtu protipoplavne zaščite s tehničnimi sredstvi v Celju. Poveljnik Civilne zaščite Celje aktivira poveljnika Gasilske zveze Celje, da prostovoljne gasilske enote začnejo s postavljanjem protipoplavne zaščite – zagatnic«.

 Na kraju samem je bilo možno in nujno potrebno ugotoviti koordiniranost različnih dejavnikov, sinhronizirano in smiselno uporabo opreme in tudi sosledje nastopanja ekip.    Pohvalno pri vsem tem je da so to danes počeli pripadniki prostovoljnih gasilskih društev in da so delovali  dovolj  usklajeno in učinkovito.

Na vaji in pripravah nanjo so želeli  preveriti rešitve ukrepov in nalog iz občinskih načrtov zaščite in reševanja ob poplavah ter izvedbo protipoplavnih ukrepov s tehničnimi sredstvi na dveh mostovih čez Voglajno -Teharska cesta in Kočevarjeva ulica, kakor   tudi pri dveh stanovanjskih hišah v mestnem parku in na območju petih zasebnih hiš v Škofji vasi. Pri prvih dveh je bilo tako da je pri zgodovinskem arhivu bilo potrebno  t.i. “zagatnice” dati na obeh straneh  na Kočevarjevi pa samo na eni strani.

Preverili so  opremo za upravljanje s protipoplavnimi zagatnicami, pa tudi pripravljenost in delovanje radioamaterske opazovalne mreže za spremljanje vodostajev. Kot je bilo opaziti pri opremi za zveze,  so imeli tudi nekaj rezervne opreme v primeru morebitne zatajitve.   Pri preverjanju opreme je bistveno tudi to, da se ugotovi ustreznost obstoječe opreme in njeno uporabo, pa tudi to da se jo nadomesti z novejšo in sodobnejšo, ob predpostavki da je kompaktibilna z to,  ki je v nadaljni rabi .  Ob prisotnosti na določenih lokacijah se pride do spoznanja da obdobne takšne vaje  prinesejo tudi urnost ekip in zmanjševanje časa do popolne aktivacije zapor ali drugih predpisanih in nujnih   ovir in opravil.

Vaja je  okrepila medsebojne povezave in koordinacijo Civilne zaščite Mestne občine Celje, javne gasilske službe, zunanjih izvajalcev nalog civilne zaščite (Zelenice, VOC Celje, Radioklub Celje) in strokovnih služb občinske uprave. Po besedah poveljnika  Civilne zaščite MO Celje, Teodorja Goznikarja,  je vaja  uspešno opravljena in da so dosegli tisto kar je bilo potrebno za to  stopnjo uspešnosti.

Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč