Predstavitev trajnostne strategije za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v MO Celje
izobraževanjeLokalnošolstvo in znanjeŽivljenje

Celje: »Trajnostno strategijo za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v Mestni občini Celje želimo živeti. Vse mora temeljiti na človekovem dostojanstvu«

Danes je v  Narodnem domu v Celju bila  predstavljena  »Trajnostna strategija  za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v Mestni občini Celje, ki je bila sprejeta na mestnem svetu v torek, 5. oktobra. Glavno sporočilo snovalcev strategije je, da jo želijo zares izvajati in živeti, saj bo le tako dosegla svoj namen. O strategiji, ki obravnava celosten pristop za izboljšanje stanja v družbi, so spregovorile podžupanja Mestne občine Celje Breda Arnšek, vodja Oddelka za družbene dejavnosti Polona Ocvirk in namestnica predsednice Odbora za družbene dejavnosti Mestnega sveta MOC Marijana Kolenko.

Podžupanja Breda Arnšek je dejala,  da so se  za pripravo takšne strategije sploh odločili in kaj je temu največ in najbolj botrovalo. Predvsem pa  to da  je družba postavljena pred izzivi časa in daje nujno  zasnovati neko strategijo s katero se bo dalo mlade in otroke pravočasno pripraviti na te izzive.

Povod za strategijo pa so bile nasilne skupine mladih, ki so se oblikovale v času ukrepov zaradi korona virusa. To je privrelo na plano v takšni obliki in intenziteti, da čakanje ni bilo več mogoče še manj pa da bi križem rok stali in gledali  kam jih bo ta val tega trenda delikventnosti  in odklonilnega vedenja nesel. To da je to sedaj in ne prej pa je lahko diskutabilno iz enega preprostega razloga, prej je bilo manj vidno in moteče zdaj pa navaja na to da je to bilo zakrito,  v korona časih pa je vse vidno, prej spregledano  zdaj pa pereče.

 

oznor_soft

 

 

 

 

 

 

Želja in cilj sta,  da se zgodijo  dolgoročne  spremembe v  družbi, miselnosti, odnosih, vedenju, pa tudi šolskem sistemu. Strategija je   zastavljena kot krovni dokument, razdeljen na tri osrednje stebre oz. področja, s katerimi se želi  opozoriti na prenizko stopnjo ozaveščenosti o nekaterih ključnih vrednotah v naši družbi: spoštovanje dostojanstva, empatija, sodelovanje in povezovanje ter etična trajnostna znanja. »Zelo vesela sem, da smo se začeli ukvarjati s tako pomembno temo in da imamo na Mestni občini Celje, pa tudi na naših šolah in vrtcih, zaposlene, ki jim je resnično pomembno stvari spremeniti na bolje in s tem pomagati zdajšnjim in prihodnjim generacijam otrok in mladih,« meni podžupanja in dodaja da s tem želi biti Celje mesto, kot pionir na tem področju  ter postati primer dobre prakse in zgled drugim lokalnim skupnostim v Sloveniji.  Od tod tudi moto »Želimo živeti«, takšno življenje ki temelji na človekovem dostojanstvu.

Kako v praksi izvajati strategijo?

Vodja Oddelka za družbene dejavnosti Polona Ocvirk je novinarje seznanila s prvim konkretnim dejanjem, ki so ga uresničili še pred sprejetjem strategije na mestnem svetu, in sicer strokovnim srečanjem za zaposlene v vzgojno izobraževalnih zavodih in predstavnike nekaterih drugih institucij, s katerimi veliko sodelujejo. Podrobneje je predstavila tudi vsebino strategije in povedala, da so pripravi dokumenta ter njeni predstavitvi na strokovnem srečanju sodelovali tudi štirje priznani slovenski strokovnjaki: dr. Nina Ana Jäger, Sanja Rozman, dr. med., Marko Juhant in Nuša Konec Juričič, dr. med. Marijana Kolenko, namestnica predsednice Odbora za družbene dejavnosti Mestnega sveta MOC, je spregovorila o dostojanstvu kot temelju strategije, ki mora biti vodilo vseh, ki prihajajo v stik z otroki in mladimi, ter opozorila na dejstvo, da vsi otroci doma nimajo varnega okolja. Obenem pa opozarjajo na to da imajo starše in vzgojitelje za temelj te vzgoje otrok in mladostnikov. Stara maksima pravi da če hočeš vzgajati moraš biti tudi sam vzgojen. Tam od koder izhaja ta deviantni »material« pa te vzgoje ni  oziroma je odsotnost vsake oblike vzgoje vseh vključenih v teh družinah. Tukaj pri zamujeni vzgoji na naj ožjem  segmentu  pri nastajanju osebnosti ni rešitve je bolj sankcioniranje.  Ta strategija rešuje prihodnje generacije od teh preizkušenj in morebitnih odklonilnih vedenj v prihodnje.

 

 

 

 

 

Ta strategija je zasnovana na treh temeljnih stebrih:

-pravica do dostojanstva in varnosti

-empatičnem sodelovanju in povezovanju

-etično  trajnostna znanjih

Za uspešno izpeljavo te strategije  se je potrebno   povezovati z ožjimi deli lokalne skupnosti in gospodarstvom ter delovati kot povezovalni člen med vsemi institucijami. Še v tem letu bo oblikovan akcijski načrt, ki bo bolj natančno opredelil dejavnosti. Vsekakor bo velik poudarek na izobraževanju učiteljev, vzgojiteljev in staršev, da bodo lahko z ustreznimi znanji dobra opora otrokom. Rezultate dela bodo vrednotili  trikrat na leto preko evalvacije opravljenega dela  in o tem bodo  obveščali tudi javnost

Šole so prvo priložnost za seznanitev s to strategijo na katero bi približali osnovne postulate  že pred prvim šolskim  dnevom ko je bilo možno privabiti tudi  največje možno  število staršev.   Spremljanje in izvajanje strategije mora in sme biti permanentna in temeljita. Površnosti in nedoslednosti si ne sme privoščiti noben deležnih,  ki  je  kakršen koli način vključen v izvajanje le te. Strategija  v nobenem primeru ne sme imeti političnega in ideološkega predznaka.

Ključni cilj, ki ga zasleduje strategija, je zdrav, neškodljiv in zrel napredek v razvoju človeka in družne na lokalni ravni, z dosego optimalnega psihološkega blagostanja pri slehernem posamezniku v dolgoročnem smislu.  Cilj je   strpno,  medgeneracijsko sobivanje v empatični skupnosti. Če bomo  znali in sebe  v največji meri  v to dali, smo na najboljši poti.

 

Vane T. Costa

Foto: Ich@Ish

Mogoče vam bo všeč