Nekategorizirano

Celje. »Štiri krožišča za umirjanje in večjo pretočnost prometa«

Kot je razvidno iz pospešenih del na delu Ljubljanske,  prva od treh faz izgradnje krožišča, ki bo Ljubljansko cesto povezalo z Garažno hišo Glazija in Splošno bolnišnico Celje, bo  kmalu zaključena.  V teh dneh na severno-zahodnem delu ceste gradijo  stezo za pešce, kolesarsko stezo in avtobusno postajališče, ki bo nekaj metrov daljše od prejšnjega in bo omogočalo, da se bodo lahko sočasno varno ustavili trije ali celo štirje avtobusi. Tampon in asfaltno prevleko bodo namestili predvidoma prihodnji teden oziroma takoj, ko bodo to omogočale vremenske razmere. Izvajalec gradbenih del je podjetje VOC Celje, d. o. o. 

Novo krožišče na Glaziji bo dolgoročno zelo pomembno zaradi načrtovane širitve garažne hiše in ureditve izvoza za reševalna vozila Zdravstvenega doma Celje. To bo bistveno  prispevalo  k večji pretočnosti in umiritvi prometa na Ljubljanski cesti, ki je kot glavna mestna vpadnica iz smeri Levca prometno zelo obremenjena, vozniki pa na njej zaradi ravnine pogosto presegajo dovoljeno hitrost.

Da bi zagotovili večjo prometno varnost in večjo pretočnost prometa se načrtuje še gradnja krožišč na treh drugih lokacijah in sicer na križišču Čopove ulice in Ljubljanske ceste, na križišču Partizanske ceste in ceste G1-570328 (cesta od Celja do Laškega) ter na križišču Kidričeve ceste in lokalne ceste za Slance in Bukovžlak.

Projektna dokumentacija za krožišče Partizanska cesta-cesta Celje-Laško, je že skoraj izdelana. Financirali jo bomo iz občinskega proračuna, investitor krožišča pa bo Ministrstvo za infrastrukturo, saj je cesta od Celja do Laškega državna. Ker je prometno zelo obremenjena, se vozniki, ki se pripeljejo po Partizanski cesti, nanjo težko vključujejo. Projekti so stali 22.252 evrov.

Tudi Kidričeva cesta je državna, zato bo izgradnjo začasnega krožišča pri odcepu za Slance financiralo ministrstvo, občina pa je prevzela stroške izdelave projektne dokumentacije, ki je stala 15.616 evrov. Na tem križišču se vozniki, ki se pripeljejo po lokalni cesti iz smeri Slanc in Proseniškega, zelo težko vključijo na glavno cesto. Novo, začasno krožišče bo iz montažnih elementov. Podobno montažno krožišče so lanskega  decembra  postavili v Trnovljah. 

Projektno dokumentacijo, ki bo kmalu izdelana, so naročili tudi za načrtovano krožišče Čopove ulice in Ljubljanske ceste. Stala je 24.156 evrov. V tem primeru bomo poleg izdelave projektne dokumentacije financirali tudi izgradnjo krožišča. 

Priznati je treba  tistemu, ki to načrtuje, tukaj mislim na dinamiko gradnje in časovne umestitve, da ima dolgoletno prakso z  »teamingom« dogajanja in izvajanja. Naravnano na obdobje leta ko  sama  časovna umestitev in izvajanje  del  ter njihova opaznost intenzivneje  na očeh javnosti.   Kombinacija sredstev iz občinskega proračuna in denarja Ministrstva za infrastrukturo pa bo narejen veliko tudi z očmi laika z ne prav gromozansko številko finančnih sredstev.

Pretočnost, prehodnost in posledično manj izpuhov, bo zagotovo pripomoglo manjši prisotnosti onesnaženja v najbolj ožjem delu mesta ter to da še bolj pride do izraza trajnostno naravnanost v miselnosti načinu življenja Celjanov in Celjank.

Vane K. Tegov

Mogoče vam bo všeč