Sonja Majcen, direktorica Celjskega mladinskega centra
LokalnoŽivljenje

Celje: “Mestni svet potrdil Lokalni program za mladino. Ugodna klima za institucionalno delovanje mladih še naprej”.

Mestni svet Mestne občine Celje je na včerajšnji seji soglasno potrdil Lokalni program za mladino v Mestni občini Celje: Mladi so Celje 2022-2027. Gre za nadgradnjo dosedanjega programa in je zasnovan tako, da bo še naprej zagotavljal kakovostno mladinsko delo ter izboljšal podporno okolje za mlade. Nov Lokalni program predstavlja smernice razvoja kakovostnejšega življenja za mlade v naši občini. Pri pripravi programa so sodelovali Celjski mladinski center (MCC), Mestna občina Celje in Mladinski svet Celje.

 

Skozi celoten proces nastajanja Lokalnega programa so bili v pripravo vključeni številni udeleženci iz Celjskega mladinskega centra, Mladinskega sveta Celje, mladinskih organizacij, mladinskih delavcev ter predstavnikov Mestne občine Celje. V proces javnega posvetovanja so bili vključeni tudi strokovnjaki z različnih področij, ki so prispevali svoje znanje, izkušnje ter predloge, kako uresničiti posamezne želje v konkretnih ukrepih.

Mestni svet sprejema lokalni program za mlade.

Mestna občina Celje bo v sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom in drugimi organizacijami (Ljudska univerza Celje, Zdravstveni dom Celje, Inkubator Savinjske regije, Klub študentov občine Celje, Nepremičnine Celje, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje …) tako zagotavljala možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, sledila potrebam mladih in jim nudila zdravo, varno in kakovostno okolje za razvoj, saj program vsebuje kar 29 ukrepov po različnih področjih.

 

S sprejemom in uresničevanjem lokalnega programa bo Mestna občina Celje nudila pogoje za uporabo obstoječe športne infrastrukture in razvoj urbanih športov, spodbujala in razvijala družbeno odgovornost mladih z nudenjem počitniškega dela, omogočala dostopnost stanovanj za mlade in mlade družine, pomagala mladim pri najemu, odkupu ali dokončanju gradnje lastnega doma, spodbujala razvoj urbane kulture mladih, poglabljala sodelovanje med formalnim in neformalnim izobraževanjem itn.

 

Bojan Šrot, župan: »Lokalni program za mlade 2022-2027 je nadgradnja preteklega programa in bo še naprej zagotavljal kakovostno mladinsko delo in še izboljšal podporno okolje za mlade.

Veselim se novega obdobja in projektov, ki jih bo prinesel nov mladinski program. Zavedamo se, da bomo samo z zagotavljanjem kakovostnega življenjskega okolja mlade lahko obdržali v mestu. Aktivni, razmišljujoči, kritični, inovativni in večstranski mladi ljudje so za vsako lokalno skupnost velika dodana vrednost. Hvala Celjskemu mladinskemu centru in vsem, ki aktivno sooblikujejo mladinsko politiko ter pripravljajo projekte in dejavnosti za mlade za dobro opravljeno delo.«

 

Mladinski center je organizirano funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja lokalna skupnost ali druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava oziroma fizična oseba in v katerem se izvajajo programi v mladinskim sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni .

Vsekakor, po besedah direktorice Mladinskega centra Celje Sonje Majcen, mladi bodo s tem programom in pristopi ki so razdelani v njem  imeli aktivnejšo vlogo v lokalni skupnosti in se bodo  integrirali v vseh segmentih delovanja lokalne skupnosti.

 

Vane T. Costa

Vir: moc&vtc

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno