izobraževanjeKulturaLokalnoNekategoriziranoSlovenijazgodovina

Brskamo po zgodovini – izvor imena kraja Šmarje pri Jelšah

Izvor imena kraja je vedno zanimiv za prebivalce kraja ali mesta.

Ime kraja – današnje občine (Šmarje pri Jelšah) je prvič zapisano leta 1236, in sicer latinsko kot “Sancta Maria”. Zgodba pravi, da je bilo nekoč v šmarski dolini veliko jezero in da so na njegovem otoku pozidali Škapulirsko  kapelo.

 

Slika 1: “Škapulir”

”Škapulir” – je zaščitno znamenje oz. pečat živega Boga iz blaga na prsni in hrbtni strani, ki ga ima redovnik nadetega preko redovnega oblačila. Tako so takrat dojemali krščansko izročilo.

Seveda, je bolj od vsakih takih znamenj pomembna osebna izkušnja, drža, življenje in odnos do Boga.

Tudi druga kapela Šmarske kalvarije se imenuje ”škapulirska”, kjer je v njej naslikan redovnik s ”škapulirjem”

 

Od tod naj bi bilo tudi ime “Marija na jezeru”. Cerkev in druge trške hiše naj bi po izročilu stale na okamnelih jelšah, od koder naj bi izviralo ime “Šmarje na Jelšah”. Ker pa se tudi dvorec na zahodu imenuje po jelšah (dvorec Jelše oz. Jelšingrad), je dobil kraj ime, kot ga ima še danes – Šmarje pri Jelšah.

Z dvorcem Jelše je tesno povezana zgodovina kraja v srednjem veku, saj skupaj s cerkvami (Sv. Barbara s srednjeveškimi poslikavami angelov z glasbili) priča o bogati srednjeveški kulturnozgodovinski zakladnici.

Slika 2: Dvorec Jelšingrad

Zanimiva je tudi anekdota s poti cesarja Franca Jožefa po svojem cesarstvu. Na poti skozi Šmarje se je ustavil na Halerjevem bregu, se ozrl po »dolini šmarski« in svojim spremljevalcem dejal: “Poglejte, to lepoto rajsko. Malo je takih v mojem cesarstvu.”

Leta 1875 je bilo Šmarje pri Jelšah povzdignjeno v trg, dobilo pa je tudi pomembne sodne in upravne službe.

V tem času so v Šmarju živeli in delovali pomembni možje, narodni buditelji. Duhovnik in pesnik Anton Aškerc je prav v Šmarju napisal Balade in romance ter delo Stara pravda. Zbirali so se v hiši Franca Skaze, kamor je prihajal tudi Slomšek. Razpravljali so o narodnih vprašanjih.

Med obema svetovnima vojnama je bil v Šmarju sedež velikega Sreza, ki je imel pomembno upravno vlogo v Kraljevini SHS. Leta 1958 so tedanji občini Šmarje priključili še občini Rogaška Slatina in Kozje in tako je bilo Šmarje pri Jelšah do konca leta 1994 središče nove velike občine, ki se je nato razdelila na šest manjših.

Meje zdajšnje občine so zarisane od konca leta 1994, sam kraj pa je kljub temu ohranil vlogo upravnega središča nekdanje občine, danes upravne enote Šmarje pri Jelšah, ki združuje šest občin Obsotelja in Kozjanskega.

Slika 3: Grb občine Šmarje pri Jelšah

Kot kraj z bogatim kulturnim izročilom se Šmarje ponaša s svojo knjižnico, kinom, kulturnim domom, matično osnovno šolo, številnimi cerkvami in drugimi spomeniki iz obdobja baroka (Sladka Gora, Šmarska kalvarija in notranjost cerkve Sv. Roka) in gotike (cerkev Sv. Barbare, Sv. Jerneja v Zibiki, zunanja arhitektura cerkve Sv. Roka).

Vabljeni da obiščete kraj Šmarje pri Jelšah sami https://visitsmarje.si/ – in ga raziščete.

Vir: Zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah

Mogoče vam bo všeč