Nekategorizirano

Bolnišnica Celje – Pogodba o nadzoru gradnje podpisana »minuto pred dvanajsto«- v katerem grmu čigav zajec tiči?

Kot je znano je Ministrstvo za zdravstvo brez tehtne obrazložitve prekinilo pogodbo o nadzoru novogradnje Splošne bolnišnice Celje.  Brez razlage in brez obvestila so ostali tudi v Splošni bolnišnici Celje, na koncu koncev končnega uporabnika zgrajenega, in  ki bo ekonomski uporabnik novo grajenega objekta.

Kaj se je prav za prev dogaja?

Gre za investicijo Etapa 1 nadomestne novogradnje SBC. V okviru te investicije SBC nastopa kot “uporabnik”, samo investicijo pa kot investitor vodi Ministrstvo za zdravje. Gre za trenutno največjo investicijo v zdravstvu, ki je za Celje in celotno regijo izrednega pomena.

Samo podjetje Navor d.o.o., ki je ne le pripravilo podlage za izbiro izvajalca gradbenih del, ampak je kot recenzent sodelovalo že v fazi projektiranja PGD projektov (t.j. projektov za gradbeno dovoljenje), je zato s celotnim projektom celovito in podrobno seznanjen. Do zdaj je kot nadzornik z imenovanim odgovornim nadzornim inženirjem sodelovalo pri izgradnji urgentnega centra in Etape 0 nadomestne novogradnje, ki sta dela te investicije oz. pogodbe. In naenkrat prekinitev pogodbe z tistim nadzornikom gradnje ki je najbolj seznanjen z vsem potekom , od samega »embria« do  ki je najbolj seznanjen. V bolnišnici se ne strinjajo z dogajanjem na ministrstvu, ki je tudi investitor in  je 22. januarja letos odpovedalo pogodbo prvotnemu nadzorniku, ki je v preteklosti bdel tudi nad gradnjo urgentnega centra, ki je bila pravzaprav prvi korak k novogradnji. Mogoče »preveč« strokovno izvajal nadzor? Se začela »boks« partija med  izvajalci da ne bi kdo dobil preveč od kolača , ki si ga delijo gradbinci in je trenutno pri »grižljaju« Pomgrad oziroma podizvajalci.  

Od prekinitve pogodbe s podjetjem Navor d.o.o. naprej (od 22. 1. 2020), je vodenje trenutne investicije potekalo brez sodelovanja SBC. . To pomeni, da so v SBC s tem  izgubili vpliv na dokončno projektiranje, ki še vedno poteka in gradnjo. S stališča SBC, ki je končni uporabnik te investicije, je to dejstvo velika težava. Znano je, da je gradbeni inšpektor  14  februarja izdal odločbo o zaustavitvi del na gradbišču. Danes 17 februarja  smo v  iz službe za stike z javnostmi dobili  obvestilo o sklenjeni pogodbi z novim nadzornikom, ki se glasi na datum  14 februar  z družbo DRI kar pomeni, da  so  s tem dnem dobili imenovanje odgovornega svetovalnega Inženirja. Glede vsebine pogodbe in obsega del svetovalnega Inženirja, SBC še ni uspela preveriti, ali so v pogodbi zajete vse tiste obveznosti, ki jih je imelo podjetje Navor, d.o.o.. Nadzor je sicer prevzela družba DRI na podlagi »in house« naročila, zanjo pa po pooblastilu zasebna družba Elitebau oz. njen lastnik,  inženir Gorazd Dimnik. To pomeni, da je prav tako tistega dne bil vendarle imenovan odgovorni svetovalni inženir na gradbišču. Zato izvajalec del z gradnjo nadaljuje. V bolnišnici pa ne skrivajo ogorčenja nad potezami ministrstva za zdravje.

To , naj mi ne zamerijo  vključeni, pomeni, da so končno v »hišo«,  posel pripeljali »nevesto« o kateri so se poprej dogovorili, pa je prejšnji hišni  ljubimec, čeprav dober in priljubljen, ni bil po okusu glavnega sponzorja »poroke« oziroma posla. Moti v vsem tem tudi, da je čas od zaprtja gradbišča do vzpostavitve ponovnega nadzora  enak ničli. Slaba režija  ali odlični »igralci?

Ali so reference, ki so ji jih  odlično navzkrižno podeljevali s »točno« odmerjenimi  dozami, (beri denarja) premalo ali se je vsilil nov »ljubimec« oziroma gradbeni elitni izbranec.

S stališča celjske  bolnišnice, ki je končni uporabnik te ogromne, ta trenutek z 117 milijoni evrov, največje investicije v zdravstvu, je to dejstvo velika težava, še pojasnjujejo v bolnišnici in dodajajo, da bodo » zaščitili svoje interese ter storili vse, da se gradnja nadaljuje zakonito in transparentno tudi naprej. Od ministrstva za zdravje pa bomo zahtevali, da se nam še naprej omogoči čim večji vpliv nad projektiranjem in gradnjo, saj so vendarle bolnišnica in njeni zaposleni tisti, ki bodo v novih prostorih izvajali delovni proces.«

Ali bo celjska bolnišnica imela kaj besede in veljave  pri tem ali bo v vlogi »brezzobega» leva, z druge strani pa gradbeniki, izvajalci, »in hause« nadzorniki uveljavljali svoje »interese« in dobro uveljavljeno počutje  ter prvo in zadnjo besedo pri gradnji in nadzoru, pa ostaja da vidimo kako bo in do kod lahko pridemo z takšnimi »turškimi« prijemi.

Ko pa bo tako daleč in zrelo za dokončanje ter predajo v uporabo pa bomo drugačno »glasbo« vrteli.

Se vam zdi znan scenosled dogajanj?

Vane K. Tegov

Mogoče vam bo všeč