Nekategorizirano

Bogovič: Pametne vasi so gibanje za pametno Evropo

Podeželje se v nasprotju z mesti težje prilagaja hitrim tehnološkim spremembam. Evropska unija želi s pomočjo nove tehnologije in konceptov omogočiti razvoj vasi in manjših mest. O teh ukrepih so na mednarodni konferenci Evropska akcija za pametne vasi spregovorili evropski komisarji Violeta Bulc, Phil Hogan in Marya Gabriel ter evropska poslanca Franc Bogovič (EPP) in Tibor Szanyi (S&D).

Glavni namen evropske pobude pametne vasi je zmanjšati razlike v razvoju mest in podeželja s prenosom že uveljavljenega koncepta pametnih mest na podeželje. Z uporabo sodobnih tehnologij in konceptov bi zajezili izginjanje delovnih mest na podeželju in ustvarili nova, ki bi ljudem omogočala prihodke, primerljive tistim v mestih.

Tako bi lahko izkoristili vse razpoložljive vire in znanja ter jih internadisciplinarno povezali za razvoj na področjih kmetijstva, mobilnosti, zdravstva, sociale, turizma in energetike. Projekt Pametnih vasi bo v prihodnji finančni perspektivi deležen tudi podpore Evropske komisije in bo postal usklajena razvojna politika, z namenskimi finančnimi viri. Za predpripravo na projekt Pametnih vasi je v proračunu EU namenjenih 3,3 milijone evrov.

“Zame je to začetek gibanja, gibanja pametnih vasi, ki bo korenito spremenilo podeželje v Evropi na bolje,” je dejal evropski poslanec Franc Bogovič. To je še zlasti pomembno v času hitrih socialnih in tehnoloških sprememb po vsej Evropi in svetu, pri čemer mora pomembno vlogo igrati socialna kohezija in sodelovanje ljudi različnih prepričanj in strok, je izpostavil. »Smo v času velikih sprememb in možnosti sta dve, ali jih opazujemo ali pa ustvarajamo. Do leta 2021, ko bo možno črpati sredstva EU, moramo ti razvojni projekti biti začrtani,« je še dejal Bogovič.  

Evropski poslanec Tibor Szanyi je opozoril, da gre za veliko nalogo, saj se ukrepi nanašajo na več kot polovico evropske populacije. “Zavedati se moram, da je treba mobilizirati ljudi. Za potebujemo čas, da prepričamo vsakega od njih.” Opozoril je tudi, da “ruralno življenje ni samo kmetovanje. Gre tudi za dekleta in fante, ženske in moške, mlade in stare. Nihče ne sme biti socialno ali digitalno zapostavljen.” Ob podpisu Blejske dekleracije je spomnil tudi, da so se v evropski zgodovini vse velike stvari začele z deklaracijo. 

»Nove tehnologije in inovativne rešitve, ki morajo postaviti v ospredje človeka, so eden od konkretnih načinov za uspeh ideje pametnih vasi. Do 2020 bo za razvoj podeželja namenjenih okoli 1,1 milijarde evrov,« je izpostavil Miro Cerar, predsednik vlade. V pozdravnem nagovoru je opozoril na razvojno zapostavljenost podeželja, ki se sooča s strukturnimi, demografskimi in ekonomskimi izzivi, na katere je potrebno znati odgovoriti z dobrimi in konkretnimi rešitvami.

Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je poudarila, da postaja to, kar je bilo nekoč zgolj ideja, zdaj realnost. Pred dvema letoma je bila nakazana pot in v Evropskem parlamentu sprejeta strategija. Prav tako je izrazila pomen sodelovanja ter povezovanja različnih področij in praks. »Pametne vasi dokazujejo,da potrebujemo krovne projekte pri katerih se lahko vsi dobro povezujemo. Evropska komisija bo imela enotne kriterije za odločanje o razporejanju sredstev v ta namen, ne glede na to, na katerem področju se bo projekt pojavil. Poudarki pa bodo na digitalizaciji, čistem okolju in zmanjšanju emisij.«  

»Nikoli nimamo dovolj denarja za razvoj podeželja, zato moramo spodbudujati investicije,« je dejal evropski komisar za kmetijstvo in razvoj odeželja Phil Hogan. Opozoril je, da bo v sklopu nove skupne kmetijske politike veliko več priložnosti za lokalne načrte, ki jih bo sicer morala odobriti Evropska komisija. Vendar bo državam članicam dovoljevala večjo fleksibilnost pri dosegaju zastavljenih ciljev EU. Hogan je še izpostavil pomen izgradnje kakovostnega širokopasovnega omrežja na podeželju. »Pametne vasi so podeželske skupnosti, ki prevzamejo pobudo, da najdejo praktične rešitve za probleme 21. stoletja in kar se da najbolje izkoristijo nove priložnosti,« je še dejal.

Mariya Gabriel, evropska komisarka za digitalno družbo, je v video nagovoru poudarila, da ima evropsko podeželje pomembno vlogo pri razvoju celotne Evropske unije.  “Digitalizacija že spreminja način, kako živimo, delamo in ukrepamo. Tudi podeželje mora biti del tega,” je dejala.

Ob zaključku konference so evropska poslanca Franc Bogovič in Tibor Szanyi, pdpredsednik vlade RS in minister za javno upravo Boris Koprivnikar ter držana sekretarja  Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tanja Strniša in Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Franc Matjaž Zupančičpodpisali Blejsko deklaracijo. Podpisano deklaracijo so predali evropskim komisarjem in predsedniku vlade Miru Cerarju.

Mogoče vam bo všeč