Nekategorizirano

Bo pred Svetom OZN za človekove pravice nastopil velik kršitelj človekovih pravic iz Irana?

Evropski poslanec dr. Milan Zver je na trenutnega predsednika Sveta OZN za človekove pravice Vojislava Šuca naslovil dopis, v katerem opozarja na spornost iranskega govorca Seyyed Alireza Avaeia na 37. seji Skupščine Sveta OZN za človekove pravice. Evropski poslanec dr. Zver  poziva predsednika Sveta OZN za človekove pravice Šuca, naj stori vse potrebno, da omenjeni predstavnik iranske oblasti ne bo nagovoril te visoko spoštovane organizacije, ki skrbi za varovanje in spoštovanje človekovih pravic v svetu, opozarja na kršitve človekovih pravic v vseh regijah sveta ter sledi univerzalni vrednoti spoštovanja človeškega dostojanstva.

Seyyed Alireza Avaei, sedanji iranski minister za pravosodje, je bil do julija 2016 namestnik ministra za notranje zadeve in vodja javnega registra, pred tem, od aprila 2014, pa svetovalec disciplinskega sodišča za sodnike. Bil je tudi predsednik pravosodnih organov v Teheranu, kjer je bil kot vodja odgovoren za številne kršitve človekovih pravic, samovoljna pridržanja in aretacije, kršitve pravic zapornikov in porast števila usmrtitev. Seyyed Alireza Avaei je med opravljanjem različnih političnih funkcij v preteklosti, sodeloval pri hudih kršitvah človekovih pravic ter njihovem nespoštovanju. Kot navajajo zadnje ugotovitve je leta 1988 izvršil tudi ukaz za usmrtitev več kot 30 000 političnih zapornikov.

Evropski poslanec dr. Milan Zver ob tem opozarja, da je bil Seyyed Alireza Avaei zaradi vpletenosti v stalne kršitve človekovih pravic v Iranu dodan na seznam oseb EU, za katere veljajo sankcije oziroma omejevalni ukrepi. Namreč, na podlagi Izvedbenega Sklepa Sveta 2011/670/SZVP z dne 10. oktobra 2011, obstaja seznam oseb in subjektov, ki so zaradi stalnih kršitev človekovih pravic podvrženi sankcijam. Omenjeni sklep se redno pregleduje in če Svet meni, da cilji sklepa niso bili doseženi, se ga ustrezno podaljša ali spremeni. Seyyed Alireza Avaei je na seznamu že dalj časa, nedavno pa so bili ukrepi proti njemu podaljšani vse do 13. aprila 2018.

Dr. Zver je prepričan, da oseba, ki je storila toliko zločinov proti človeštvu in izvedla tako masovne kršitve človekovih pravic, ne more nasloviti tako visokega organa kot je Svet OZN za človekove pravice, ki človekove pravice ščiti in varuje. »Nagovor iranskega ministra za pravosodje ne bi škodoval le ugledu Sveta OZN za človekove pravice, marveč bi tudi vzpodbudil režim, da izvaja usmrtitve političnih zapornikov v prihodnosti,« je v svojem pozivu Vojislavu Šucu zapisal dr. Zver in dodal, da meni, da je treba hitro sprejeti vse potrebne ukrepe, da se povabilo Seyyedu Alirezu Avaeiu umakne in da omenjeni ne nastopi v nobenem izmed govorniških panelov pred Svetom OZN za človekove pravice.

 

Mogoče vam bo všeč