Nekategorizirano

Aleksandra Pivec: Odločitev je na predsedniku Sveta stranke DeSUS

Na sklepe včerajšnje seje Sveta stranke se je s sporočilom za javnost odzvala predsednica stranke Desus dr. aleksandra Pivec. Njen zapis objavljamo v celoti.

Predsednica stranke DeSUS je seznanjena s sklepi, ki jih je na včerajšnji seji sprejela Statutarna komisija stranke DeSUS. Na podlagi zapisnika Statutarne komisije bo sklicala Izvršni odbor stranke, ki bo obravnaval sprejete sklepe. Odločitev o nadaljnjih korakih je sedaj na predsedniku Sveta stranke DeSUS. Zavestno delovanje v nasprotju s statutom stranke DeSUS, kar je potrdilo tudi neodvisno mnenje strokovne institucije Inštituta za ustavno pravo, ter jasno izraženo voljo najvišjega organa stranke – Kongresa stranke DeSUS, je v nasprotju z osnovnimi elementi demokracije in demokratično urejeno stranko.

Odločitev razrešitve s Svetom stranke DeSUS bi pomenila, da v stranki DeSUS ni potreben najvišji organ stranke, Kongres stranke DeSUS. V tem primeru bi ob morebitni izvolitvi novega predsednika stranke lahko Svet stranke DeSUS ponovno izglasoval razrešnico predsedniku. S tem korakom se odvzame pravica članom za izražanje lastnih stališč preko Kongresa, saj odločitve pripadajo zgolj funkcionarjem Sveta stranke DeSUS. 

Dr. Aleksandra Pivec, 

predsednica DeSUS

Mogoče vam bo všeč