Romana Tomc, EU poslanka
Dogodki in prireditveEvropaPolitikaSlovenijaV fokusu

Aktualno: Evropska poslanka Romana Tomc je v Ljubljani gostila konferenco na temo demografije

Poslanka  v EU parlamentu, Romana Tomc je v Ljubljani gostila konferenco na temo demografije. Konference se je na njeno povabilo udeležila tudi podpredsednica Evropske komisije, komisarka za demokracijo in demografijo Dobravka Šuica. Glavni namen konference je bilo ozaveščanje o demografskih spremembah, prepoznati vlogo politike, družbe ter gospodarstva pri staranju prebivalstva.

 

 

Evropska poslanka Romana Tomc je poudarila, da težava ni v številu starejših ljudi, pač pa v pomanjkanju mladih, torej premajhnem številu rojstev. Prav tako je izpostavila potrebo o spremembi razmišljanja, da kariera ni združljiva z družinskim življenjem, kar je označila za popolnoma zgrešeno prepričanje.

 Med drugim je potrebno na zgrešeno, čeprav malo pozno, narediti korekcijo taiste politike, ki je pripeljala Evropo na rob prepada in totalnega kolapsa  s tako imenovano »welcome« strategijo ali s fizičnim  prebivalstvenim prirastom preko nenadzorovanih in ilegalnih migracij. Tisti ki bo to  ustavil ima »zlati« ključ do uspeha na tem področju(vtc).

 

 

Podpredsednica Evropske komisije, Dubravka Šuica, je predstavila potencialne grožnje in evropsko strategijo na področju demografije, ki zajema nabor orodji EU za demografijo. Ob tem je poudarila, da demografski problem zajema celotno Evropo in ne samo nacionalne države.

Dr. Alenka Kajzer z inštituta za makroekonomske analize in razvoj Slovenije je predstavila trende in izzive, s katerimi se sooča Slovenija. Opozorila je, da se je starostna struktura po osamosvojitvi močno spremenila. Projekcije namreč kažejo, da se bo populacija kljub priseljevanju kmalu začela zmanjševati. Posledično bodo morali najbrž starejši več delati, saj bo zmanjkalo delovnega kadra.

Udeleženci omizja o demografiji v Ljubljani(foto R.T)

Nagovorom je sledila okrogla miza, kjer sta poleg Romane Tomc in podpredsednice Šuice imela besedo tudi nekdanji direktor urada za demografijo mag. Danilo Lončarič ter prof. dr. Vlado Dimovski, redni profesor na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani. Lončarič je izpostavil ukrepe, s katerimi se je ukvarjal Urad za demografijo, ki ga je trenutna vlada ukinila. Poudaril je, da so si prizadevali priti nasproti ljudem z dejanskimi ukrepi s prioriteto na mladih. Izpostavil je tudi problematiko, da mladi težko pridejo do sredstev za polog, ki bi jim omogočil pridobitev kredita.

 

Publika na omizju o demografiji (foto: R.T.)

Dimovski pa je poudaril ključno vlogo institucij. Demografija ni samo mikro problem posameznih držav, zato je prav, da se ga koordinira na najvišjem nivoju. Tako je postavil v ospredje dejstvo, da bo potrebno pokojninski sistem vedno spreminjati, saj ga bo potrebno prilagajati trendom.

Sklenem lahko,  da je demografija eden ključnih problemov aktualnega časa za celotno Evropo. Če ni korenitega in vseobsežnega pristopa  k temu, solo akcije posamezne države bodo hitro izničene. Tudi za to je zelo pomembno kakšna bo naslednja »posadka« odločevalcev v Bruslju in Strasbourgu.(vtc)

 

Vane T. Costa

Vir in foto: romanatomc&vtc

Mogoče vam bo všeč