Nekategorizirano

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja opozarja pridelovalce zelenjave

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki v svoji zbirni vlogi za leto 2020 uveljavljajo za več kot 5 hektarjev podpore za zelenjadnice, imajo le še do 1. 12. 2020 čas za posredovanje računov o prodaji zelenjadnic, s katerimi izkažejo obseg pridelave.
V primeru dokazovanja obsega zelenjadnic, ki jih nosilec kmetijskega gospodarstva skladišči v lastnih skladiščnih kapacitetah za zelenjadnice in je to navedel tudi ob oddaji zbirne vloge, lahko račune odda do 15. 2. 2021, vendar bo v tem primeru prejel plačilo za sheme neposrednih plačil šele po tem datumu.

Iz računa o prodaji zelenjadnic morajo biti razvidni podatki o pridelovalcu in kupcu ter podatki o količini prodanih zelenjadnic.

Če ima kateri izmed članov kmetije dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti za predelavo zelenjadnic, lahko nosilec kmetijskega gospodarstva izkaže obseg pridelave zelenjadnic tudi s prejetimi računi in z evidencami o lastnih količinah pridelanih in predelanih surovin, ki jih je dolžan voditi nosilec dopolnilne dejavnosti. Takšna dokazila bo preveril Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo na kraju samem. Kot dokazilo o obsegu zelenjadnic se bo štela okvirna količina lastne surovine zelenjadnic, ki bo izhajala iz zapisnika inšpektorata. V tem primeru dokazil ni potrebno posredovati na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Mogoče vam bo všeč