Nekategorizirano

2. seja Mestnega sveta Celje: po opravljenih imenovanjih ostalo nekaj “dolgih nosov!”

Na 2. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje sta prisegla nova člana mestnega  sveta Vesna Roger in Vladimir Ljubek, oba iz stranke Celjska županova lista. Vesna Roger je prisegla in začela mandat mestne svetnice namesto Bojana Šrota, ki je bil izvoljen za župana. Na podlagi pisne izjave Marjane Volf o odstopu iz svetniške funkcije zaradi zaposlitve v kabinetu župana, ji je na podlagi ugotovitvenega sklepa prenehal mandat. Nadomesti jo za preostanek trajanje mandata 2018-2022  Vladimir Ljubek.

V mestnem svetu so izvoljeni svetniki in svetnice iz desetih političnih strank. Glede na to da so se ustanovile svetniške skupine in svetniški klubi  se naredi razrez oziroma dodeli financiranje svetniških skupin in to tako, da se dobi za vsakega svetnika po 150 evrov mesečno. Ta odmera po posameznem svetniku je nižja v primerjavi z prejšnjim mandatom. Prav tako se določi vrednost danega oziroma dobljenega glasu na zadnjih lokalnih volitvah s strani volivcev strankarskim listam oziroma kandidatom. Ta znaša 0,64 evrov in je višja za 10 centov v primerjavi z prejšnjim mandatom. Omeniti je treba, da je bila na letošnjih volitvah večja volilna udeležba. Nadomestilo dobijo še tri stranke, ki sicer nimajo svetnikov v mestnem svetu, dobile pa so določen odstotek glasov, ki jim prinese nadomestilo po zakonu o financiranju političnih strank.

Ne moremo se znebiti vtisa in občutka, da je ostalo nekaj »dolgih nosov« glede na  bero same zastopanosti posameznih strank v posameznih odborih in komisijah. To se še najbolj vidi pa tudi sliši s strani »levih« strank, ki naj bi dobili manj pomembnih mest glede na dosežen rezultat. Težko se znebimo vtisa, da ne kažejo pretiranega zadovoljstva  v Slovenski demokratski stranki glede na drugo mesto po številu dobljenih svetniških sedežev v Mestnem svetu. Eno predsedniško mesto odbora in članstva v preostalih odborih in komisijah ni prineslo navdušenja med svetniki iz Celjske SDS. Kaj botruje temu, premalo selekcionirana kadrovska baza ali kaj drugega, pa v premislek o podlagi za ne doseganje pričakovanega.
O  razliki med  matematičnim rezultatom in relativnosti realnega vpliva in na podlagi doseženega se vedno porajajo dvomi ali je to dovolj, kar se da vedeti in videti, pa je na prvi pogled težko vedeti. O tem največ lahko povedo tisti, ki so si v imenu dobrega rezultata vzeli dogovorno delo selekcioniranja ljudi iz svoje bližine.
Ali njihove kadrovske škarje režejo zanimivo blago za odgovorna imenovanja?

Vane K. Tegov

Mogoče vam bo všeč