Nekategorizirano

15. oktober je Svetovni dan kmetic

Organizacija združenih narodov (OZN) od leta 2008 naprej 15. oktober obeležuje kot svetovni dan kmetic. V tem skuša pozornost širše javnost usmeriti na problematiko mladih žensk v kmetijstvu. Združeni narodi poudarjajo njihov prispevek h trajnostnemu kmetovanju, varni oskrbi s hrano in opozarjajo na njihovo pomembno vlogo pri zmanjševanju revščine na podeželju. Letošnji, 13. svetovni dan kmetic, poteka pod sloganom »Izboljšanje odpornosti podeželskih žensk po epidemiji covid-19«.

Kmečke ženske igrajo ključno vlogo v kmetijstvu, prehranski varnosti in prehrani, upravljanju z zemljišči in naravnimi viri ter v podeželskih podjetjih. Na pandemijo covid-19 so se odzvale takoj, čeprav se je njihovo neplačano delo na kmetiji in gospodinjstvu v času zaprtja povečalo, mobilnost je postala omejena, dobavne verige  motene ali prekinjene, podnebne in konfliktne krize pa so poglobljene zaradi covid-19.

Ta mednarodni dan podeželskih žensk je pomemben trenutek za spodbujanje ukrepov vseh zainteresiranih strani za podporo kmečkim ženskam in dekletom, da ne samo obnovijo svoje življenje po covid-19, ampak tudi povečajo svojo odpornost, da bodo bolje pripravljene na prihodnje krize.

Po podatkih OZN kar ena izmed treh zaposlenih žensk v svetu opravlja dela v kmetijskem sektorju. Združeni narodi ob tem dodajajo, da kmečke ženske v nerazvitem svetu z ročnim črpanjem vode zalagajo kar 80 % gospodinjstev brez tekoče vode. V EU v povprečju okrog 30 % kmetijskih gospodarstev upravljajo ženske. Ob vsem tem kmetice uživajo manj pravic od moških in se spopadajo s spolno diskriminacijo, kar je po oceni OZN največja ovira pri prizadevanjih za njihovo opolnomočenje in posledično povečanje njihove vloge v globalnem boju zoper podnebne spremembe.

Tudi v Sloveniji igrajo ženske na kmetijah ključno vlogo. Pri nas namreč delež žensk, ki so kot nosilke in družinski član udeležene pri delu na kmetijskih gospodarstvih, znaša 48 %, kar je višje od povprečja EU, kjer ta delež 42 %. Nadalje je v Sloveniji že 29 % žensk nosilk kmetijskega gospodarstva, s čimer se povečuje njihova vodstvena vloga, kar je ne nazadnje tudi sporočilo letošnjega obeleževanja svetovnega dneva kmetic.

Ker se Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaveda specifičnega socialnega položaja predvsem kmečkih žensk, je bil na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ustanovljen tudi Svet za ženske na podeželju kot posvetovalno telo. Svet v okviru svojih nalog spremlja položaj žensk na podeželju in daje predloge za izboljšanje njihovega položaja, daje strokovna mnenja k ukrepom kmetijske in drugih politik, ki vplivajo na položaj žensk na podeželju, prispeva k ozaveščanju o posebnem položaju žensk na podeželju in informiranju te problematike širši javnosti ter spodbuja organizirano delovanje in medgeneracijsko sodelovanje žensk na podeželju.

Ob letošnjem prazniku kmetic ne bo organizirane tradicionalne prireditve ob izboru kmetice leta, ki ga vsako leto organizira Zveza kmetic Slovenije v Zagorju ob Savi. Kmetica leta bo sicer izbrana, sama prireditev oziroma razglasitev pa je prestavljena.

Mogoče vam bo všeč