ZS Celje-podpis pogodbe
LokalnoSlovenijaZdravje

ZD Celje pred prenovo: «Župan Bojan Šrot podpisal pogodbo o rekonstrukciji stavbe ZD Celje na Gregorčičevi 5. Izboljšana bo varnost in dostopnost« .

Mestna občina Celje je s projektom Rekonstrukcija stavbe ZD Celje na Gregorčičevi ulici 5 uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za zdravje, ki je v okviru Načrta razvojnih programov odobrilo sredstva za sofinanciranje več kot 3-milijonske investicije. V ta namen bo Mestna občina Celje, ustanoviteljica ZD Celje, od ministrstva za zdravje prejela sredstva v višini 1.870.442 evrov, vrednost celotne investicije pa znaša 3.416.872 evrov. Za izvajalca del je bilo izbrano celjsko podjetje Remont, ki bo projekt zaključilo najkasneje do konca leta 2023.

»Veseli nas, da je prišel čas tudi za obnovo naše obstoječe stavbe. Ta bo izboljšala delovne pogoje – za potrebe opravljanja zdravstvene dejavnosti kot tudi ostalih poslovnih dejavnosti Zdravstvenega doma Celje. Rekonstrukcija bo narejena v kletnih prostorih pa tudi v pritličju, prvem in drugem nadstropju s skupno površino 1.670 m2. Prav tako bomo pridobili zunanje osebno dvigalo ob objektu za dostop gibalno oviranim osebam do kraka, ki je izveden kot medetaža na obstoječem objektu in kot tak trenutno tem osebam ne omogoča dostopa,« je na predstavitvi projekta pojasnila direktorica ZD Celje mag. Alenka Obrul in izpostavila, da rekonstrukcija prinaša tudi nove prostore za družinsko ambulanto in novo šolsko ambulanto ter laboratorij, nove prostore bodo pridobili tudi Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, klicni center, kardiološka ambulanta ter nenazadnje tudi specializanti, referenčne sestre in čistilni servis. Obnovili se bosta tudi dve zobni ambulanti in na novo uredili dve zobni ambulanti. Popolnoma na novo se bodo uredili tudi prostori za sterilizacijo.

Zdravstveni zavod širši celjski regiji zagotavlja zdravstvene storitve 260.000 ljudem.

Ustanoviteljica ZD Celje Mestna občina Celje je na javnem razpisu Ministrstva za zdravje uspešno pridobila sredstva za sofinanciranje rekonstrukcije objekta ZD Celje. Vrednost celotne investicije znaša 3.416.872 evrov. V letu 2023 bodo od MZ prejeli 1.309.296,40 evrov in v letu 2024 561.126,00 evrov. Tovrstna vlaganja v javni zdravstveni zavod, ki v širši celjski regiji zagotavlja zdravstvene storitve 260.000 ljudem, so po besedah župana Mestne občine Celje Bojana Šrota zelo pomembna, saj omogočajo zagotavljanje bolj kakovostnih pogojev za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva, s tem pa tudi boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev ter višjo kakovost življenja na širšem celjskem območju. Župan je ob podpisu pogodbe še dodal: »Z rekonstrukcijo stavbe ZD Celje bodo zaposleni in vsi uporabniki ZD Celje pridobili veliko – potrebne nove ambulante in izboljšanje delovnih pogojev na številnih deloviščih.«

Na podlagi objavljenega javnega razpisa je bil najugodnejši ponudnik podjetje Remont d.d.. Pogodbena vrednost za izvedbo vseh gradbenih del znaša 3.270.279,19 eurov.

ZD Celje- podpis pogodbe

V imenu izbranega izvajalca del je pogodbo podpisal direktor celjske gradbene družbe Remont d. d. Matjaž Pavčič in ob tej priložnosti povedal: »V Remontu z zadovoljstvom in odgovornostjo prevzemamo izvedbo rekonstrukcije objekta za potrebe investitorja. Delo bo potekalo z mislijo, da storitve v ZD Celje potekajo čim bolj nemoteno. Z deli  bomo pričeli takoj po uvedbi v delo, ki bo predvidoma v prihajajočih jesenskih mesecih, ter zaključili v pogodbenem roku.«

Vse je treba narediti da bo zagotovljeno optimalno  dostopnost in zdravljenje vse h ki te storitve rabijo. 

Vane T. Costa

Vir in foto: moc&vtc

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno