ZRSZ OE Celje
GospodarstvoLokalnoSlovenija

Zavod za zaposlovanje RS: Dobrih 5 milijonov EUR izplačil po interventni zakonodaji

V četrtek 15. aprila, so izplačali solidarnostni dodatek za brezposelne, ki ga je prejelo 9.270 oseb v višini 1.390.500 evrov, poleg tega bo izplačano tudi začasno denarno nadomestilo za 1.414 oseb v višini 850.662 evrov. 1.626 delodajalcev bo prejelo izplačilo nadomestila plače za ukrep čakanje na delo za 3.772 za zaposlenih oseb v višini 3.737.323 evrov, medtem ko bo 1.879 delodajalcev prejelo sredstva za ukrep karantene/višje sile za 4.291 zaposlenih oseb v višini 1.519.889 evrov. Danes bo tako skupaj izplačanih skoraj 7,5 milijona evrov.

Skupaj so na Zavod RS za zaposlovanje za vse interventne ukrepe v času epidemije prejeli več kot 235.000 vlog, največ, kar 60 %, jih je bilo za čakanje na delo, skupaj izplačanih pa bo 571,6 milijonov evrov za približno 270.000 oseb in več kot 39.000 delodajalcev.

PKP8 omogoča brezposelnim, ki so izgubili zaposlitev zaradi posledic epidemije korona virusa tudi enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 EUR neto. Do izplačila ima pravico tista oseba, ki je na dan uveljavitve PKP8, to je 5. 2. 2021, bila prijavljena v evidenco brezposelnih in je od 12. 3. 2020 do uveljavitve PKP8, izgubila zaposlitev, pri čemer ji delovno razmerje ni prenehalo po lastni krivdi ali volji ter še ni sklenila pogodbe o zaposlitvi ali še ni pričela opravljati dela na podlagi drugega pravnega razmerja ali se še ni vpisala v register kot samozaposlena oseba. Enkratni solidarnostni dodatek se izplača ne glede na to, ali oseba prejema denarno nadomestilo za brezposelnost (po določbah ZUTD) ali začasno denarno nadomestilo (po določbah ZIUPOPDVE – Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije). Prav tako se enkratni solidarnostni dodatek izplača tujcu z državljanstvom države, ki ni članica EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, če se šteje za brezposelno osebo po ZUTD in ne izpolnjuje pogojev za pridobitev denarnega nadomestila za brezposelnost. Vlogo za solidarnostni dodatek je bilo treba predložiti najkasneje do 8. marca 2021.

Na Zavodu za zaposlovanje RS ocenjujejo, da je bilo v navedene ukrepe vključena kar ena tretjina vseh zaposlenih v Sloveniji.

Avtor: Vane T. Costa

vir v pomoč: Zavod za zaposlovanje R.S.
foto: OE ZRSZ Celje in ZRSZ

Mogoče vam bo všeč