EvropaGospodarstvoGospodarstvoizobraževanje

Zaključil se je mednarodni (slovensko-madžarski) obmejni projekt Capcrossplan

Na obmejnem območju Slovenija – Madžarska SE trenutno ZAKLJUČUJE projekt Capcrossplan v sklopu programa Interreg z naslovom  Krepitev kapacitet razvojnih organizacij na področju čezmejnega regionalnega sodelovanja, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ideja o projektu se je pojavila po spoznanju, da se v tranzicijskem obdobju obeh držav razlike med regijami povečujejo. Prostor ima, tako na slovenski kot madžarski strani, mrežo razvojih organizacij (ključne organizacije te mreže so partnerji projekta), ki bi se morali aktivirati, ko je potrebno razvojno programiranje; to je pri pripravi različnih lokalnih, regijskih in strategij nacionalnega pomena, še posebej v obdobjih, ko se le te pripravljajo po principu od spodaj navzgor.

Cilj projekta je vzpostavljena močna čezmejna mreža razvojnih organizacij, na čelu z okrepljenimi partnerji projekta, ki se odziva na izzive okolja; glede na potrebe okolja in priložnosti v njem in pripravlja primerne pobude in predloge za regionalni razvoj.

S projektom povečujemo usposobljenost organizacij za strateško programiranje. Kot rezultat usposabljanj, srečanj in sestankov se je okrepila zmogljivost institucionalnega sodelovanja vključenih partnerjev in naknadno vključenih organizacij na čezmejnem območju strateškega programiranja. Projekt je skozi cikel trajanja postregel s protokolom vzpostavljene mreže razvojnih organizacij in dogovorom o spletni platformi; preko usposabljanj, srečanj in sestankov je bilo vključenih 64 organizacij (16 iz vsake partnerske regije) z različnih področij in sektorjev. S podpisanim protokolom in dogovorom je projekt povezoval organizacije, in kar je najpomembnejše, informiral o trenutnem dogajanju, da se lahko ustrezno odzivajo in podajajo primerne pobude.

Programsko območje je bogato z različnimi viri, veliki del teh pa s programsko razvojnega vidika ni izkoriščen. Vzdrževanje in uspešni nadaljnji razvoj te čezmejne regije s ciljem zadržanja aktivnega lokalnega prebivalstva, z vključitvijo podeželskih območij ter z realizacijo konkretnih akcij, ima veliko možnosti za učinkovitejše in uspešnejše razvojno načrtovanje. Glede na to, da se obmejno območje sooča s skupnimi izzivi, je skupni interes oblikovanje trajnostne čezmejne mreže razvojnih organizacij, ki med seboj krepijo institucionalno sodelovanje.

Več o projektu lahko preberete na strani https://www.capcrossplan.eu/ in na FB strani https://www.facebook.com/capcrossplan

 

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa