Minister za notanje zadeve RS Ales Hojs med nagovorom Foto-MNZ
Notranje zadevepredsedovanje Svetu EU - SLO 2021

Za krepitev sodelovanja EU z JV Evropo pri boju proti nezakoniti trgovini s strelnim orožjem. Prednostna naloga slovenskega predsedovanja na področju notranjih zadev.

Ob ravnokar preteklem dnevu je  v okviru slovenskega predsedstva  potekalo videokonferenčno srečanje na temo boja proti nezakoniti trgovini s strelnim orožjem v JV Evropi, katerega namen je krepitev regionalnega sodelovanja za preprečevanje nedovoljene trgovine s strelnim orožjem. V imenu slovenskega predsedstva  se ga udeležil  Minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

Udeleženci srečanja na visoki ravni, ki ga je organizirala Evropska komisija, so podali politične usmeritve za implementacijo posebnih ukrepov akcijskega načrta EU glede nezakonite trgovine s strelnim orožjem za obdobje od leta 2020 do 2025 za jugovzhodno Evropo, vključno z izvajanjem časovnega načrta za celovit nadzor nad osebnim in lahkim orožjem na Zahodnem Balkanu. Razpoložljivost nezakonitega strelnega orožja v EU namreč predstavlja veliko grožnjo, saj povečuje tveganje njihove uporabe pri terorističnih napadih in organiziranem kriminalu.

 Javnosti  v teh deželah je znano da je kljub letom po končanih spopadih  ob razpadu nekdanje države še veliko tega orožja. Pa tudi še obstajajo tihotapski kanali  za »potrebe« tamkajšnjih podtalnih in nezakonitih združb iz teh prostorov.

»Po ugotovitvah najnovejše ocene ogroženosti (SOCTA) trgovina z nezakonitim strelnim orožjem omogoča druge kriminalne dejavnosti, kot je trgovina z drogami, in povečuje grožnjo z nasilnimi incidenti, v katerih so lahko žrtve povsem naključne osebe,« je povedal minister Hojs in dodal, da je za uspešno soočanje z vsemi varnostnimi izzivi, vključno s trgovino s strelnim orožjem ključno sodelovanje s tretjimi državami, zlasti z sosednjimi regijami.

 

Države članice EU so boj proti trgovini s strelnim orožjem postavile med štiri ključne prednostne naloge akcijskega načrta: preprečevanje vstopa zakonitega orožja na nezakonit trg, izboljšanje obveščevalne slike, boljše sodelovanje na področju kazenskega pregona in izboljšano mednarodno sodelovanje. »Vzpostavitev močnih partnerstev, zlasti z našimi partnerji iz Zahodnega Balkana, je bila za Slovenijo že dolgo prednostna naloga, prav zato je uvrščena med prioritete našega predsedovanja,« je dodal minister Hojs. Minister je ob tem še poudaril: »Vsak načrt je dober le toliko, kot smo uspešni pri izvajanju posameznih ukrepov,« in pozval k udejanjanju političnih zavez.

Sodelovanje v skupnih operacijah z državami članicami EU že daje dobre rezultate (sodelovanje partnerjev iz Zahodnega Balkana pri prednostni nalogi strelnega orožja EMPACT), ker pa je grožnja nedovoljenega orožja še vedno velika, je vzpostavitev in izvajanje mehanizmov, kot sta akcijski načrt EU in regionalni načrt, pomemben prispevek k miru in varnosti na regionalni, evropski in svetovni ravni.

Eden od načinov da se zmanjša ali neutralizira  prisotnosti strelnega orožja  za različne, predvsem pa nezakonite  potrebe,  je zagotovo ta da se prepreči da v obtok za kriminalne potrebe pride legalno orožje. Drugo pa je da je sledljivost od proizvajalca naprej, pa ne samo do prvega posestnika. Prednostna  naloga ja, prednostna naloga naj bo še pridobivanje kadra  in dobrih poznavalcev da temu pridejo do dna, obenem da so varni ali da imajo varne izhode  tudi v primeru ko je nevarno,  seved  tudi  kasneje ko ne bodo delali na tem ali ko bodo  žeželi ali morali povsem izpreči iz tega.

 Uspeh je še kako potreben!

 Vane T. Costa

Vir v pomoč: MNZ

 

Mogoče vam bo všeč