SDS.si
LokalnoPolitikaSlovenija

[VREDNO BRANJA] Eva Irgl: Ciljno usmerjeni ukrepi v PKP8 podpirajo predvsem socialno najbolj ranljive skupine

Na 57. izredni seji Državnega zbora so poslanci in poslanke obravnavali Predlog zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19. Stališče poslanske skupine SDS je predstavila Eva Irgl.

Stališče objavljamo v celoti.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci.

Epidemija COVID-19 za gospodarstvo pušča velike posledice. Zaradi tega smo tudi v ekonomsko-gospodarski krizi, ta pa nedvomno vpliva tudi na socialni položaj ljudi. Če pogledamo analize, te kažejo, da bo okrevanje gospodarstva mogoče doseči šele nekje v drugi polovici leta 2021. Kar zadeva brezposelnost, lahko vidimo, da le-ta v zadnjih mesecih ni naraščala, kar je dober podatek, istočasno pa vlada ljudem pomaga tudi z različnimi solidarnostnimi dodatki. Takšno vzdržno stanje gospodarstva je mogoče tudi zato, ker je Slovenija ohranila ugled na finančnih trgih in se zato lahko ceneje zadolžujemo, kar je v tej situaciji še posebej pomembno.

Dejstvo je, da se nahajamo v zelo zahtevnih časih. In če so časi zahtevni, potem navadno ti terjajo od nas hitre in odgovorne odločitve, take, ki koristijo in so v pomoč predvsem tistim delom prebivalstva, ki jih je epidemija najbolj prizadela. Vlada je za lajšanje ekonomskega in socialnega položaja doslej sprejela že osem interventnih zakonov, danes bo Državni zbor sprejel torej tega osmega, pri čemer je v vsakem naslednjem interventnem zakonu naslovila vsakokrat vse tiste skupine ljudi, za katere se je tekom veljavnosti prejšnjega zakona pokazalo, da jih je epidemija COVID-19 najbolj prizadela.

Tako smo v sedmih paketih razdelili že veliko pomoči, pri čemer so bile upoštevane praktično vse kategorije prebivalstva. V PKP8 pa s solidarnostnim dodatkom zajemamo še nekatere druge kategorije – dijake, invalide, ki prejemajo invalidnino in so na čakanju – in obenem popravljamo neenakost, ki je v sedmem protikoronskem paketu nastala s kriznim dodatkom za delavce v višini 200 evrov.

Posebej pomembno je, da smo z vsemi paketi pomoči do sedaj pomagali ne samo gospodarstvu in turizmu, ampak je pomoč prišla tudi neposredno do ljudi. Upokojenci so do sedaj že dvakrat prejeli solidarnostni dodatek v razponu od 130 do 300 evrov, seveda odvisno od višine pokojnine. Zagotovljen je solidarnostni dodatek za dijake v višini 50-ih evrov, za polnoletne dijake s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Vsi ti ukrepi, zlasti tisti, ki so vezani na trg dela, so doslej ohranili približno 300 tisoč delovnih mest.

PKP8 pa poleg tega med prejemnike solidarnostnega dodatka vključuje tudi nekatere nove kategorije: študente, ki študirajo v tujini – 150 evrov, brezposelne, ki so delo izgubili po 12. marcu 2020 in so še vedno brezposelni, dobijo solidarnostni dodatek v višini 150 evrov, vojni veterani in invalidi tudi solidarnostni dodatek v višini 150 evrov. Osebno sem tega dodatka zelo vesela ali pa še posebej tega vesela, saj smo v Slovenski demokratski stranki že večkrat opozorili, da bi se morale najnižje invalidske pokojnine dvigniti vsaj na raven socialne pomoči.

Zelo pomembno je tudi, da smo vzpostaviti sistem nagrajevanja za tiste zaposlene v zdravstvu, ki so najbolj obremenjeni, ki skrbijo za starejše v DSO in bolnišnicah. Preko mesečnega temeljnega dohodka smo reševali stiske samozaposlenih in mikro podjetij. V enem izmed paketov smo zagotovili še dodatnih 31 milijonov evrov za institucionalno varstvo, kar je bilo še posebej pomembno, ker so najbolj ranljive skupine zaradi COVID-19 prav starostniki. Prav tako smo s PKP 8 podaljšali subvencioniranje čakanja na delo najmanj do konca meseca aprila 2021. Država bo nase prevzela tudi del bremena zaradi dviga minimalne plače, delodajalci bodo za tiste, ki brez dodatkov ne dosegajo minimalne plače, prejeli subvencijo v višini 50 evrov. Še več, Vlada je šla nasproti tudi sindikatom in odpravila neenako obravnavo zaposlenih pri izplačilih kriznega dodatka v višini 200 evrov. Po uveljavljenem PKP 8 bodo do izplačila kriznega dodatka upravičeni vsi delavci v zasebnem sektorju.

Če povzamem: sedanje vzdržno gospodarsko stanje, lahko pripišemo pravočasnim, učinkovitim, predvsem pa ciljno usmerjenim ukrepom, ki ves čas Covid situacije podpirajo socialno najbolj ranljive skupine, tiste za katere se v naši stranki borimo že od začetka, torej invalide, upokojence, zaposlene, ki prejemajo minimalne plače. Tudi zanje je država nase prevzela del bremena zaradi dviga minimalne plače. Delodajalci bodo za tiste, ki brez dodatkov ne dosegajo minimalne plače, prejeli tudi subvencijo v višini 50 evrov. Seveda bomo lahko v razpravi še dodali, kaj vse prinaša osmi PKP paket.

SDS.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno