GospodarstvoizobraževanjeSlovenijaVeč

Vprašanje glede prejema jubilejne nagrade ?

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je pripravila odgovor na vprašanje v zvezi z delovnim razmerjem.

Ali jubilejna nagrada za 40 let dela v javnem sektorju pripada delavcu, če je bil eno leto prijavljen na republiškem zavodu za zaposlovanje z denarnim nadomestilom za to leto in je to leto priznano v skupni delovni dobi pri izračunu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Odgovor

Zakon o javnih uslužbencih v 10. točki 6. člena določa, da se za delovno dobo šteje doba v delovnem razmerju, iz aneksov h kolektivnim pogodbam javnega sektorja, ki določajo upravičenost do izplačila jubilejne nagrade, pa izhaja, da se šteje za delovno, kot podlaga za izračun dosežene delovne dobe, delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju. Torej se čas, ko je bil delavec prijavljen na zavodu za zaposlovanje in je prejemal nadomestilo, ne všteva v dobo za priznanje jubilejne nagrade, saj ne gre za delovno razmerje, gre pa ta čas v pokojninsko dobo glede na veljavne predpise.

 

vir: https://www.zsss.si/jubilejna-nagrada-regres-javna-307/?fbclid=IwAR38bf6fBTWUqe_FFP-3HirrO6g22MUOsmjXb6xzh9TfC100FaplcNeqVEE

 

Mogoče vam bo všeč