GospodarstvoPolitikaSlovenijaV fokusu

Vlada še vedno ne razume pomena socialnega partnerstva in vloge ekonomsko-socialnega sveta!

9. septembra 2021 je potekal prvi sestanek pogajalske skupine za usklajevanje predloga dogovora o obnovitvi socialnega dialoga, ki je bila ustanovljena skladno z dogovorom pri predsedniku republike, in sicer na srečanju konec avgusta.

Prvo srečanje pogajalske skupine je, kot poročajo reprezentativne sindikalne centrale, med katerimi je seveda tudi ZSSS, žal postreglo z velikim razočaranjem, saj se je izkazalo, da vladni predstavniki v pogovore še vedno vstopajo s povsem zgrešenim razumevanjem socialnega partnerstva in vloge ekonomsko-socialnega sveta (ESS), brez mandata in brez volje, da bi dejansko prišlo do obnovitve socialnega dialoga.

Na srečanju pogajalske skupine je vlada stran tako ponovno vztrajala pri stališču, da je ESS posvetovalni organ vlade, čeprav iz Pravil o delovanju ekonomsko-socialnega sveta jasno izhaja, da gre za tripartitni organ socialnih partnerjev in vlade, v okviru katerega vlada oziroma njeni predstavniki sodelujejo kot enakopraven partner. »Kljub temu, da je bil predlog dogovora posredovan že teden dni pred srečanjem pogajalske skupine in kljub temu, da so bili ključni poudarki glede postopkovnih in vsebinskih pričakovanj sindikalne strani v dogovoru izrecno izpostavljeni že na samem sestanku pri predsedniku republike, se vladna stran na seji pogajalske skupine do predloga dogovora ni opredelila in ni imela nikakršnih protipredlogov, izgovarjala se je na pomanjkanje mandata za opredelitev do usklajevanja najbolj spornih zakonov, ki so že v vladnem ali zakonodajnem postopku, pri tem pa se je vedno znova zatekala k praznim in splošnim navedbam, zapisanim v odgovoru vlade sindikatom iz meseca avgusta, ko je po štirih mesecih končno odgovorila na dopis sindikatov v zvezi z ponovno vzpostavitvijo socialnega dialoga,« poročajo sindikalne centrale.

Prvo srečanje pogajalske skupine žal torej ni prineslo popolnoma nobenega napredka pri obnovitvi socialnega dialoga, zgolj utrdilo je občutek sindikalne strani, da je želja vladne strani po obnovitvi socialnega dialoga daleč od iskrenosti, ki bi temeljila na zavedanju o pomenu socialnega dialoga za družbo. »Sindikalne centrale smo k pripravi in usklajevanju dogovora o obnovitvi socialnega dialoga pristopile z vso resnostjo in voljo, da do dogovora pride, saj menimo, da bi moralo biti v interesu vseh, da se ponovno vzpostavi enakopraven in učinkovit socialni dialog, ki temelji na zaupanju in spoštovanju dogovorjenega

Vladno zavlačevanje z odgovorom in odnos, kakršnemu smo bili priča na prvem sestanku pogajalske skupine, nas žal nikakor ne navdajata z optimizmom, da bo v zvezi z odnosom vlade do ESS in v naslednjem koraku v zvezi s stanjem ESS prišlo do kvalitativnega preskoka, ki bom omogočil normalno delovanje tega pomembnega organa. O navedenem smo seznanili tudi predsednika republike, ki je bil pobudnik sestanka, na katerem je bil dosežen dogovor, da se pristopi k usklajevanju dogovora o obnovitvi socialnega dialoga, so še sporočile sindikalne centrale.

vir: https://www.zsss.si/vlada-rs-soc-partner-ess-139/?fbclid=IwAR0xFJCh9HDSdfSbAoT57x0kLdY3b7tuJn0PTQcAu44UQ9KyYokchmefBOU

 

Mogoče vam bo všeč