Učenka v covid razmerah (foto Halfpoint)
Slovenijašolstvo in znanje

Virus COVID-19 in stanje na področju vzgoje in izobraževanja: stanje ni rožnato!

Porast števila obolelih ter s tem posledično širjenje virusa je zaznati tudi v sistemu vzgoje in izobraževanja.

Po podatkih Covid sledilnika je bilo 12. januarja v osnovnih šolah v karanteni 1.417 oddelkov (29.651 učencev)v osnovni šoli, 657 oddelkov v srednji šoli (16.779 dijakov) in 275 oddelkov v vrtcih (3.952 otrok). Od skupaj 523 osnovnih šol, ki so nam posredovale podatke, se delo na daljavo na podlagi odločitve ravnateljev in v soglasju z MIZŠ ter NIJZ zaradi epidemioloških razmer v popolnosti v tem tednu izvaja v 13 šolah ter dveh srednjih šolah.

Po mojih(vtc) vedenjih in dognanjih, je vse več šol,  ki imajo šole v naravi in so  v zimskih centrih in na smučiščih,  da predčasno končujejo in se vračajo domov ali kot je  eden od delavcev v vzgoji in izobraževanju rekel(avtorju), »da nam okužbe sproti  kapljajo noter«. Starost otrok je med 10 in 13 let. Omenjeni so končali šolo v naravi že po dveh dneh.

Na MIZŠ stanje budno spremljajo in so v stalnem kontaktu z vodstvi vzgojno-izobraževalnih zavodov ter pedagoško, zdravstveno in epidemiološko stroko ter sledijo cilju in zavezam, da bodo naredili vse, da vrtci in šole ostanejo varni prostori in odprti kljub zahtevni epidemiološki sliki.

Če bo podana strokovna ocena, da je potrebno zaradi varnosti zaščitne ukrepe še okrepiti, bodo to podprli tudi na resornem ministrstvu, same spremembe v izvajanju vzgojno izobraževalnega procesa pa niso predvidene, ne sprememba šolskega koledarja in tudi ne sistemski prehod na izobraževanje na daljavo za celo državo. Skladno s PKP 10,  je slednja odločitev v primeru poslabšanja epidemiološke situacije v pristojnosti ravnatelja, ki se po posvetovanju z MIZŠ in NIJZ odloči za prehod na izobraževanje na daljavo za določen čas. Na ta način se zagotavlja možnost ukrepanja glede na lokalne epidemiološke razmere.

Vsa navodila, ki se nanašajo na izvajanje pedagoškega procesa, ravnatelji redno prejemajo v okrožnicah. Prav tako so z vsemi v rednem stiku preko Zoom srečanj. Zadnje je bilo z vsemi ravnatelji včeraj. Poleg tega je, glede na povečevanje števila okuženih in odsotnih učiteljev, Zavod RS za šolstvo ravnateljem priporočil, da v organizacijo pouka vključijo tudi svetovalne delavce, knjižničarje in druge strokovne delavce s ciljem, da pouk v največji možni meri še vedno poteka v šoli.

Na MIZŠ bodo storili vse, da izobraževanje ostane v šolah in da se vzgojno-izobraževalni zavodi zapirajo zadnji. Prej bi morali reči pravočasno.  Ukrepanje je potrebno. Sedaj je rast zelo strma in primeren čas ko  jo je treba ustaviti.

Vane T. Costa

Vir : MIZŠ

Učenka v covid razmerah  (foto: Halfpoint)

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija