Seja mestnega sveta MO Celje
LokalnoPolitikaSlovenijaV fokusu

V znamenju obravnave letnih poročil javnih zavodov in sprejetja dveh odlokov. Nov, konferenčni način vodenja seje Mestnega sveta

Mestni svet Mestne občine Celje je imel  danes  4. redno  sejo v novem sklicu. Večji del seje je minil v znamenju obravnave letnih poročil javnih zavodov s področja delovanja Oddelka za družbene dejavnosti in Oddelka za splošne zadeve za leto 2022. Mestni svet je ob tem potrdil odloka, ki se nanašata na upravljanje Mestne tržnice Celje in odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dolgo polje zahod, ter sprejel sklepa, ki bosta omogočila delovanje nove storitve s področja upravljanja mobilnosti – Centralka.

Stane Rozman tudi v naslednjih 5 letih na čelu Pokrajinskega muzeja Celje

V samem začetku seje je mestni svet potrdil imenovanje Staneta Rozmana, direktorja Pokrajinskega muzeja Celja, za novo mandatno obdobje 2023–2028. Nov mandat bo nastopil v začetku oktobra.

 

Sledilo je poročanje javnih zavodov: svoja letna poročila so predstavili javni vrtci, osnovne šole, Glasbena šola Celje, Ljudska univerza Celje, Celjski mladinski center, Regijsko študijsko središče Celje, Tehnopark Celje, Zavod Celeia Celje, Osrednja knjižnica Celje, Socio Celje, Zdravstveni dom Celje, Celjske lekarne, Pokrajinski muzej Celje, Muzej novejše zgodovine Celje, Poklicna gasilska enota Celje in Desetka.

 

Mestni svet je po skrajšanem postopku sprejel odlok, ki zadeva upravljanje in vzdrževanje Mestne tržnice Celje, s katerim obstoječe območje tržnice razširja še z novo urejenim trgom v neposredni bližini, za katerega je MOC odkupila parcele in pred časom na novo uredila območje. Po sprejemu odloka je območje tržnice zaokrožena celota med Savinovo in Linhartovo ulico.

Svetniki SDS Celje intenzivno vključeni v delo

Mestni svetniki so sprejeli tudi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Dolgo polje zahod – območje DPZ-5-1 za vzpostavitev prostorskih pogojev za gradnjo medicinskega centra (specialistične klinike). Gre za širitev že obstoječe dejavnosti južno od območja OPPN znotraj dvorca Lanovž ter novega poslovno – trgovskega centra. V okviru prostorskih ureditev je predvidena tudi umestitev novega cestnega priključka na lokalno cesto v Ipavčevi ulici.

Kako je sprejeta nova postavitev za delo Mestnega sveta?

Ker se v okviru projekta Upravljanje mobilnosti bliža uvedba osrednje mestne kartice in aplikacije Centralka, je mestni svet obravnaval in potrdil sklepa, ki se nanašata na uresničitev tega projekta. Tako sta bila potrjena do-registracija družbe ZPO Celje, ki bo izvajala del dejavnosti v zvezi s Centralko ter spremenjen cenik za izvajanje javnih linijskih prevozov Celebusa. V skladu z bolj prijaznimi storitvami, ki jih bo omogočala Centralka – sistem bo v 30-dnevnem obdobju samostojno zaznal, kdaj je uporabnik s kupljenimi dnevnimi vozovnicami dosegel vrednost mesečne vozovnice – bomo s 1. julijem in uvedbo Centralke ukinili terminske vozovnice (mesečne, tedenske, letne). Ohranili  bomo enkratno vozovnico, ki se bo podražila na dva evra.

Današnje zasedanje mestnega sveta je prvič potekalo v spremenjeni postavitvi z uporabo konferenčnega ozvočevalnega sistema, tako da so lahko poročevalci strokovnih služb in mestni svetniki sodelovali v razpravi iz svojih klopi.

Vane T. Costa

Vir in foto: MOC

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno