PolitikaSlovenija

V PKP 7 bomo vključili 100% nadomestilo za okužene zaposlene med opravljanjem dela

Ministrstvo za zdravje bo vladi predlagalo, da v interventni zakon PKP 7 – 7. paket Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) vključi določbo, da zavarovancu oz. zaposlenemu pripada 100 % nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela zaradi covid-19 iz razloga bolezni.

Gre za zaposlene pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in socialnega varstva, ki delajo na najbolj izpostavljenih delovnih mestih, npr.:

  • v covid-19 ambulantah,
  • v covid-19 oddelkih,
  • v covid-19 intenzivnih enotah,
  • v zobozdravstvenih ambulantah za zdravljenje pacientov s covid-19,
  • pri triaži pacientov, pri katerih obstaja sum na covid-19, v urgentnih centrih in urgentnih ambulantah,
  • v sivih conah v urgentnih centrih in urgentnih ambulantah,
  • v sivih in rdečih conah pri izvajalcih na področju socialnega varstva
  • zaposleni, ki opravljajo epidemiološke storitve na terenu v sivih in rdečih conah,
  • zaposleni, ki opravljajo nujno medicinsko pomoč pacientom s covid-19 ali pacientom iz sive cone,
  • zaposleni, ki opravljajo nujne reševalne, nenujne reševalne prevoze, sanitetne in pogodbene prevoze pacientov s covid-19 ali pacientov iz sive cone.

Nadomestilo je predvideno v višini 100 % osnove, razlika od 80 % (običajno nadomestilo za čas bolniške odsotnosti) do 100 % pa se zagotavlja iz sredstev proračuna Republike Slovenije, prek Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Zavarovanec naj bi bil upravičen do nadomestila, če je mogoče z veliko verjetnostjo izkazati, da je do okužbe prišlo v delovnem procesu kljub ustrezni uporabi osebne varovalne opreme, kar potrdi izvajalec s pisno izjavo.

Predlog zakona PKP 7 mora najprej potrditi vlada, nato bo zakon posredovan v Državni zbor RS, kjer se bo obravnaval v okviru zakonodajnega postopka po nujnem postopku, sledi objava v uradnem listu in nato uveljavitev.

To bo začasen ukrep, ki bo predvidoma veljal od 1. decembra 2020 do 31. decembra 2021, z možnostjo podaljšanja za šest mesecev.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Avtor: L.S.

Next Article:

0 %
Copy link
Powered by Social Snap