PolitikaSlovenija

Vlada razrešila državno sekretarko dr. Tino Bregant in imenovala mag. Marijo Magajne za novo državno sekretarko

Na današnji dopisni seji je vlada razrešila dr. Tino Bregant s funkcije državne sekretarke v Ministrstvu za zdravje, in sicer s 30. novembrom 2020. Za novo državno sekretarko je imenovala mag. Marijo Magajne, ki bo funkcijo bo nastopila  1. decembra 2020.

Mag. Marija Magajne je specialistka epidemiologije, znanstveni magisterij pa je zaključila na IEDC Poslovni šoli Bled z magistrsko nalogo Reorganizacija področja javnega zdravja v Sloveniji. Ima bogate izkušnje s področja javnega zdravja in vodenja. Poklicno pot je začela kot zdravnica pripravnica v osnovnem zdravstvu Gorenjske.

V letu 1982 se je zaposlila v Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj, ki ga je vodila od leta 1990 do leta 2002, ko je na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije prevzela vodenje notranje organizacijske enote in nadomeščala direktorja. Med letoma 2004 in 2005 je vodila bolnišnico Golnik, nato pa je bila leta 2005 imenovana za generalno direktorico direktorata za javno zdravje v Ministrstvu za zdravje. Funkcijo je opravljala tri leta, nato pa je leta 2008 za dobo petih let prevzela vodenje Inštituta za varovanje zdravja RS (zdajšnji Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ). Po poteku mandata na NIJZ je vodila Center za upravljanje projektov in raziskovalne dejavnosti vse do leta 2017, ko je prevzela vodenje Zdravstvenega doma Idrija. Trenutno opravlja funkcijo vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo v Ministrstvu za zdravje. S tega položaja jo je vlada danes razrešila in jo z jutrišnjim dnem imenovala za državno sekretarko.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Avtor: L.S.

Next Article:

0 %
Copy link
Powered by Social Snap