GospodarstvoSlovenijaV fokusuVeč

V javni razpravi Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno razpravo poslalo Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021–2030, ki določa usmeritve za delovanje in razvoj sistema socialnega varstva v navedenem obdobju. Javna razprava bo odprta 60 dni.

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021-2030 je strateški dokument, ki daje usmeritve in zastavlja dolgoročen razvoj na področju socialnega varstva. Opredeljuje osnovna izhodišča za delovanje in razvoj sistema, določa cilje in aktivnosti za dosego teh ciljev, določa razvoj storitev in programov socialnega varstva vključno s cilji do leta 2030, opredeljuje način izvajanja in spremljanja izvajanja resolucije in opredeljuje vire, kadrovske in finančne, za izvajanje ciljev resolucije ter načrtovan razvoj storitev in programov. Podrobni ukrepi bodo opredeljeni v Nacionalnem izvedbenem načrtu.

Resolucija je objavljena na portalu E-uprava (povezava do dokumenta).

vir: https://www.gov.si/novice/2021-07-12-v-javni-razpravi-resolucija-o-nacionalnem-programu-socialnega-varstva/

 

Mogoče vam bo všeč