predsedovanje Svetu EU - SLO 2021prometSlovenija

V času predsedovanja RS Svetu EU veljajo številne omejitve zračnega prostora

Javna agencija za civilno letalstvo RS (CAA) obvešča zlasti uporabnike brezpilotnih zrakoplovov, da v času predsedovanja RS Svetu EU veljajo številne omejitve zračnega prostora.

Gre za omejitve zračnega prostora nad objekti vitalne državne infrastrukture, objekti državnega pomena in drugimi območji, kjer se zagotavljajo drugi ukrepi za zagotavljanje varnosti s pooblastili policije zaradi zagotavljanja javnega reda, varovanja oseb, okolišev in objektov ter zagotavljanje varovanja ljudi in premoženja. Pri izvajanju svojih nalog je Policija že zaznala kršitve teh omejitev.

Vse operatorje brezpilotnih zrakoplovov in pilote na daljavo CAA zato poziva, naj pred letom na spletni strani Kontrole zračnega prometa Slovenije preverijo stanje t. i. sporočil NOTAM .

Agencija še opozarja, da bo v skladu s svojimi pristojnostmi morebitne kršitelje omejitev zračnega prostora obravnavala v prekrškovnih postopkih v skladu z Zakonom o letalstvu, kot tudi v skladu z Uredbo o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 195/20 in 31/21).

Več informacij v sporočilu za javnost CAA 

 

vir: https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/109634-v-casu-predsedovanja-rs-svetu-eu-veljajo-stevilne-omejitve-zracnega-prostora?fbclid=IwAR1CJC7-UXaOvEJJNYvM3kBiXz6UVU5hdmTcBgbMPCCjo3hMxDOj6Pl537k

 

Mogoče vam bo všeč