Poslanska skupina SDS (Foto:OA)
PolitikaSlovenijaV fokusu

»Uresničevanje pravice do poštenega sojenja in nadzora nad poslovanjem sodišč«. Imperativ in ne stvar političnega kupčkanja in mešetarjenja.

Po seznanitvi Sodnega sveta RS z letnim poročilom Službe za nadzor organizacije poslovanja sodišč so se v javnosti pojavili očitki Ministrstvu za pravosodje, da naj bi se »sodna inšpekcija«, kot so slabšalno poimenovali navedeno službo, začela opredeljevati tudi do zadev, ki naj ne bi bile v njeni pristojnosti oziroma naj bi posegale v sodniško neodvisnost. Problematičen naj bi bil, tako mediji, vsaj en primer, ko so navedeno službo zanimale podrobnosti ravnanja sodnika ob predodelitvi zadeve.

In tam kjer je   dim že kmalu nastane ogenj ali kopica podobnih primerov.

Problematika kršitve načela naravnega sodnika oziroma domnevnih dodelitev zadev sodnikom »po želji« in v nasprotju z določbami sodnega reda ima dolgo zgodovino, saj formalno in neformalno prihaja do opozarjanja na nepravilnosti oziroma sume nepravilnosti pri dodelitvi zadev posameznim sodnikom že dlje časa.  Ali se temu drugače  reče »bratenje« po kapi ali knjižici ter znački.

Kršitev načela naravnega sodnika ni edina grožnja neodvisnosti sodstva, neodvisnemu odločanju sodnikov ter pravni državi in ugledu sodstva v javnosti. Predvsem okoliščina, da se že vnaprej ve, kako bo posamezni sodnik odločil, in širša javnost kasneje ugotovi, da je sodnik tudi zares odločal tako, kakor je bilo pričakovano, utegne v največji meri ogroziti ugled sodišča. Še bolj nevarni so položaji, ko se na sodnike v zvezi z njihovim odločanjem v posameznih zadevah pritiska na različne načine. Pritiski na sodnike, kako naj v posamezni zadevi odločijo, so v zadnjem času tako hudi, da nanje opozarjajo že kar sodniki sami.

Neupogljivi ostanejo brez dodeljenih primerov ali obravnav. Se ga potisne v »arhiv« na »prevzgojo«. V kolikor se ne omehča se mu podtakne neprimerno vedenje iz zasebnega življenja.  Na drugi strani ministrica za pravosodje se pripogne( zaradi naravne visoko raščenosti)  in objame glavnega prestolničnega šerifa in popravljalca stanovanjsko nepreskrbljenih farmacevtk  ter »zapufanca » ter kasneje  s odpisanimi 30 milijoni EUR. Objem  s katerim  legitimira “pravilnost” njegovih nezakonitih dejanj v zakonito dopustna.

 

Ustavno načelo delitve oblasti, ki sestoji iz ločitve posameznih funkcij oblasti in obstoja zavor in ravnovesij med njimi, zahteva, da so zakonodajna, izvršilna in sodna veja oblasti ločene druga od druge. To obenem pomeni, da so organi oziroma nosilci teh posameznih vej oblasti ločeni oziroma da niso isti. Pri tem morajo biti med posameznimi vejami oblasti vzpostavljena taka razmerja, da nobena ne more dobiti prevlade in monopola nad drugimi. Posebej če je nekdo iz zakonodajne in izvršilne  veje oblasti ga preveva občutek vsemogočnosti in arbitrarnosti  ter posega v zadeve ko se mu zazdi, »zdaj pa bom poklicala«. »Buldožerski« Pristop prinese porušeno ravnovesje in kup »čistilnih« akcij  neveščih čistilcev da se napaka ali neumnost prikrije.

Mag. Dejan Kaloh, bo v imenu predlagatelja predstavil pobudo za sklic nujne seje odbora za pravosodje (Foto: PS)

Zaradi zaskrbljujočih pritiskov politike na neodvisnost slovenskega sodstva v poslanski skupini SDS,  so se domenili da je nujno potreba razprava in priprava ukrepov, s katerimi bi vzpostavili element odgovornosti in neodvisnosti v sodstvu ter zaščitili sodnike pred zunanjimi vplivi na njihovo odločanje.

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke zahteva sklic nujne seje Odbora za pravosodje z obravnavo naslednje točke:

»Uresničevanje pravice do poštenega sojenja in nadzora nad poslovanjem sodišč«, ki je zajeta v naslednjem pozivu.

 

Na tej seji(ki mora biti) bo Odbor za pravosodje  pozval Ministrstvo za pravosodje, da pripravi ukrepe in normativne rešitve, s katerimi se bo vzpostavil  element odgovornosti v sodstvu, ki neposredno dopolnjuje neodvisnost sodstva, ter ukrepe in rešitve, s katerimi bi zaščitili sodnike pred zunanjimi vplivi na njihovo odločanje..

Vane T. Costa

Vir: PS SDS&VTC

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Politika